Trainers en coaches van sporters met een beperking kunnen zich op zaterdag 15 maart gratis laten bijscholen in het Topsportcentrum Rotterdam. Zij hebben dan tussen 10.00 en 13:30 uur de kans kennis en vaardigheden op te doen rondom sporters met een visuele beperking, een auditieve/communicatieve beperking, een gedragsstoornis of een verstandelijke handicap. De sessies zijn bedoeld voor zowel ervaren als beginnende trainers en coaches.

Doe uw voordeel met een unieke mogelijkheid. De Academie voor Sportkader (ASK), een partner van Rotterdam Sport op Maat, draait op 15 maart proef met drie nieuwe bijscholingen. Eén van de vier bijscholingen loopt al langer en wordt door deelnemers goed gewaardeerd. Omdat de modules voor het eerst worden verzorgd, is deelname deze keer kosteloos.

Wat staat op het programma? Tijdens de bijscholing ‘Sporters met een visuele beperking’ leren deelnemers onder meer hoe zij hun pupillen dusdanig begeleiden, dat blessures, uitsluiting en sociale verwarringen worden voorkomen. Klik hier voor inschrijving en meer informatie.

Bij ‘Sporters met een auditieve/communicatieve beperking’ krijgen trainers en coaches onder meer tips om ervoor te zorgen dat deze leden plezierig kunnen meedoen in een regulier sportteam. Klik hier voor inschrijving en meer informatie.

In de bijscholing ‘Sporters met een gedragsstoornis’ leren trainers en coaches hoe zij last-gevend gedrag kunnen helpen voorkomen. Na afloop weten zij bijvoorbeeld waaraan ze dit gedrag herkennen. Een extra uitdaging bij deze bijscholing: deelnemers reflecteren op hun eigen handelen en stellen zich dus kwetsbaar op. Klik hier voor inschrijving en meer informatie. Let op: deze bijscholing bestaat uit twee dagdelen. De tweede sessie is op zaterdag 5 april.

De bijscholing ‘Sporters met een verstandelijke handicap’ heeft inmiddels het maximumaantal deelnemers bereikt. Wilt u een aantrekkelijk sportklimaat creëren voor sporter en trainer? Zich kunnen verplaatsen in de belevingswereld van sporters met een verstandelijk handicap en zo iedereen op de beste manier bedienen in een optimale omgeving? Maak uw interesse kenbaar door een e-mail te sturen naar info@rotterdamsportopmaat.nl. Dan worden in gezamenlijkheid de mogelijkheden bekeken.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Gert-Jan Lammens

Gert-Jan Lammens

directeur