Voor steeds meer sportverenigingen is het gebruikelijk een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te verlangen van hun vrijwilligers. Zij beseffen dat VOG’s bijdragen aan een veilig klimaat voor zowel leden als vrijwilligers. Sinds 1 januari zijn VOG’s gemakkelijker én gratis aan te vragen voor clubs die een breed preventief veiligheidsbeleid voeren.

De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon – bij sportverenigingen is dat een vrijwilliger – geen bezwaar oplevert voor bijvoorbeeld de omgang met minderjarigen en/of mensen met een beperking bij een sportvereniging.

Steeds meer verenigingen hebben ervaring met de aanvraag van VOG’s. Met ingang van dit jaar kan de procedure veel soepeler verlopen. Wie de digitale route kiest, heeft onmiddellijk de mogelijkheid een aanvraag voor een gratis VOG in te dienen. Deze optie gaat niet op voor clubs die gebruikmaken van papieren formulieren.

Positief

Clubs die gebruik willen maken van de gratis VOG-regeling, moeten aantonen een breder preventief veiligheidsbeleid te voeren binnen de organisatie. Is het oordeel positief, dan zet de vereniging in het vervolg de aanvraag klaar op de website en kunnen vrijwilligers deze daar gratis aanvragen door in te loggen met hun DigiD en de benodigde gegevens in te vullen.

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) beoordeelt de aanvraag. Na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger binnen vier weken de VOG per post. Als het COVOG geen VOG afgeeft, ontvangt alleen de vrijwilliger hiervan bericht. Deze kan binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken.

Aanbevolen maatregelen

Hoe maken sportverenigingen duidelijk een breder preventief veiligheidsbeleid te voeren? Hier vindt u aanbevolen maatregelen.

Een voorbeeld: de sportorganisatie hanteert de gedragsregels voor begeleiders, zoals de gedragsregels die sportkoepel NOC*NSF heeft opgesteld. ‘Verenigingen kunnen zich laten inspireren door Rotterdam Sportsupport’, zegt pedagogisch adviseur Ineke Kalkman. ‘Vraag bij ons naar het invuldocument voor de Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport voor sportbegeleiders. Die regels zijn ondergebracht in een Gedragscode.’

Een andere geadviseerde maatregel is dat de vereniging een aannamebeleid voor vrijwilligers ontwikkelt. Daarbij horen bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek en een check van de referenties van de beoogde vrijwilliger. Een aannamebeleid schrikt mensen met verkeerde bedoelingen af een functie te vervullen binnen uw organisatie.

Geen geld voorschieten

Kalkman: ‘Wij zijn blij met de nieuwe manier van VOG’s aanvragen. Voorheen ging de aanvraag gepaard met kosten en waren flink wat administratieve handelingen nodig, onder meer om het bedrag te declareren bij NOC*NSF. Nu hoef je niet langer geld voor te schieten. Verenigingen kunnen dus werken aan preventief beleid zonder dat het veel kost.’

Meer informatie? Zoek contact met Ineke Kalkman via i.kalkman@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Somers

officemanager
Marcella Somers