Veel sportverenigingen worstelen met de vraag hoe zij hun maatschappelijke rol precies kunnen vormgeven. Bij HC Rotterdam zijn ze de goede weg ingeslagen met het opzetten van verschillende maatschappelijke initiatieven. En door een nauwe samenwerking aan te gaan met de stichting Hockey voor iedereen Rotterdam hoopt de vereniging haar maatschappelijke rol nog beter te kunnen vervullen.

“Niet een activiteit organiseren en daarna weer verder gaan met bier drinken.” Vice-voorzitter Herman Vocking van HC Rotterdam lacht om het stereotype dat hij uit de kast haalt om zijn punt te maken, maar is direct daarna weer serieus. “Wij willen niet aan greenwashing doen. Je kunt als vereniging niet alleen maar meer dingen zeggen, maar uiteindelijk moet je ze ook doen. Een cliché, maar zo is het wel.”
Dat is de reden dat de Sportplusvereniging de samenwerking is aangegaan met de stichting Hockey voor iedereen Rotterdam. “Wij hebben de ambitie meer inhoud te geven aan onze maatschappelijke betrokkenheid. Dat is niet makkelijk geweest. De gesprekken duren zeker al driekwart jaar. Ja, dat kost moeite, maar we willen ook echt wat bereiken.”

Breder trekken

Het is overigens niet zo dat de vereniging nog helemaal niets deed aan het vervullen van haar maatschappelijke rol. Vocking noemt dat het werken op drie verschillende niveaus. “Als eerste is dat de focus op het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat doe je eigenlijk vanzelf al als sportclub door mensen te laten bewegen. Het tweede niveau is het formuleren van maatschappelijke doelstellingen. Bijvoorbeeld ledverlichting gebruiken, zorgen voor een gezonde sportkantine en energiezuinige kranen installeren.”
“Alleen dat derde niveau gaat verder dan dit soort besluiten nemen als club. Het gaat erom hoe je als vereniging wat kan teruggeven aan de maatschappij. De verbinding zoeken met de mensen in de wijken. En het ook gelijk breder trekken dan alleen hockey. Je kunt als vereniging bijvoorbeeld ook eenzaamheid bij ouderen tegengaan. Daar hadden wij in eerste instantie ook niet aan gedacht.”

“Je kunt als vereniging bijvoorbeeld ook eenzaamheid bij ouderen tegengaan. Daar hadden wij in eerste instantie ook niet aan gedacht.”

– Herman Vocking –

Pompons in de clubkleuren

Via Erna Truijens, zowel bestuurslid van de hockeyvereniging als voorzitter van de stichting, gaat het balletje uiteindelijk rollen. Doordat de stichting de samenwerking zoekt met verschillende maatschappelijke organisaties is de verscheidenheid aan activiteiten nu al groot. Van spelers van Heren-1 die clinics geven op speelveldjes in de wijk tot ouderen die in het clubhuis van HC Rotterdam pompons maken in de clubkleuren.
“We willen zo veel mogelijk mensen in beweging krijgen”, legt Vocking uit. “Het gaat om die betrokkenheid. En dat kan dus ook op manieren waar wij als vereniging nooit aan hadden gedacht. Het is echt niet zo dat wij wekelijks in de bestuurskamer praten over ouderen die we kunnen uitnodigen in ons clubhuis. Zo’n samenwerking levert dus nieuwe inzichten op.”

Belangrijk

Vanuit HC Rotterdam is vooral de hoop dat met deze stap de maatschappelijke betrokkenheid definitief een plek kan krijgen binnen de vereniging. “Natuurlijk is het heel goed om een leuke activiteit te organiseren waarmee je veel mensen bereikt. Maar de winst die je daarmee behaalt, keert echt niet automatisch terug. Daarom is die structuur zo belangrijk. Dan krijgen de dingen die je doet ook echt betekenis.”
En dat betekent volgens Vocking niet dat iedere vereniging nu een eigen stichting op moet zetten om die maatschappelijke rol op een goede manier in te kunnen vullen. “Nee, die structuur kan je ook heel goed krijgen door bijvoorbeeld een commissie binnen de vereniging in te stellen. Zorg in ieder geval dat het een plek krijgt. En zeker, het eventuele succes is moeilijk te meten. Maar het is o zo belangrijk dat wij dit als verenigingen doen.”

HC Rotterdam is één van de 28 Sportplusverenigingen in Rotterdam. Een Sportplusvereniging is een vitale vereniging met een veilig sportklimaat. De club is financieel gezond, heeft de juridische zaken op orde en is maatschappelijk ondernemend met de deuren open voor de wijk en de stad. 

Meer weten?

Wil je aan de slag met de organisatiestructuur van jouw club? Heb je vragen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Of wil je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Bestuursontwikkeling
  • Beleidsplan
  • Communicatie
  • Begeleiding trainers en coaches
  • Diversiteit en inclusie

Wij staan voor je klaar!

Maurits Morsink

Maurits Morsink

verenigingsconsulent organisatie