Signalen van opvoed- en opgroeiproblemen kunnen vaak worden opgepikt door vrijwilligers bij een sportvereniging. De vraag is: wat doen zij er vervolgens mee? Vrijwilligers zijn doorgaans niet bekend met deze materie. Rotterdam Sportsupport ondersteunt hen en is nu nog de brug tussen vereniging en het lokale (zorg)netwerk. Maar in de ideale situatie weten club en professionals elkaar direct te vinden.

Stel, een coach, trainer of bestuurder van een sportvereniging constateert dat een jeugdlid altijd met vieze kleren op de club verschijnt of regelmatig vertelt niet te hebben ontbeten. Dat kan een teken van verwaarlozing zijn. Wat doet de vrijwilliger dan? Maakt hij een afspraak voor een gesprek met kind en ouders? En hoe te handelen wanneer de vader van het jeugdlid trainer is van de D2? Dan wordt het nóg spannender om deze stap te zetten.

Op waarde schatten
‘Verenigingen kunnen in dit soort situaties bij ons te rade gaan’, zegt Nadia de Haan, één van de drie pedagogisch adviseurs bij Rotterdam Sportsupport: ‘Wij kunnen bijvoorbeeld helpen de signalen op waarde schatten en de vereniging eventueel adviseren een gesprek met de ouders aan te gaan. Desgewenst is één van de pedagogisch adviseurs ook aanwezig tijdens dit overleg.’

Rotterdam Sportsupport stimuleert verenigingen niet alleen signalen op te pikken, maar adviseert clubs deze zo nodig ook te melden bij de juiste professionals in het wijknetwerk. ‘Nu is het zaak dat deze partijen rechtstreeks contact met elkaar gaan zoeken en leren goed samen te werken’, zegt De Haan.

Korte lijnen
‘Professionals moeten zich realiseren dat sportclubs een belangrijke vindplaats van opvoed- en opgroeiproblemen zijn. Ruim zestig procent van de Rotterdamse 6- tot 12-jarigen is gemiddeld drie keer per week te vinden bij een sportvereniging. Zorg dus voor korte lijnen met verenigingen. Als clubs en het wijknetwerk samen aan de slag gaan met signalen, is dat goed voor de vereniging en de wijk, maar bovenal voor de Rotterdamse jeugd. Die moet veilig kunnen opgroeien.’

De Haans boodschap: zorg- en welzijnsprofessionals zouden op zoek moeten gaan naar een manier voor clubs om signalen naar boven te halen. Zij kunnen verenigingsvrijwilligers ondersteunen bij dit proces. De Haan zegt: ‘De signalen zijn er bij verenigingen, maar die blijven nu vaak liggen. De ondersteuning vanuit zorg en welzijn sluit vaak nog onvoldoende aan op de club, want de afstand is te groot, er is niet genoeg praktische ondersteuning en men spreekt niet dezelfde taal. Het is essentieel dat sport, zorg en welzijn op eigen initiatief de kloof gaan dichten.’

Nieuw fenomeen
Signaleren is voor veel verenigingen een nieuw fenomeen. Vaak weten vrijwilligers er nog niet welke wegen ze het best kunnen bewandelen. Aan de hand van een praktijksituatie verduidelijkt De Haan wáárom clubs graag een beroep doen op professionele ondersteuning.

‘Een vrijwilliger constateert een probleem, maar begint te twijfelen. Heeft hij het wel goed gezien en zal hij worden geloofd wanneer hij erover vertelt? De vrijwilliger wil de situatie zeker niet verergeren door er iets over te zeggen of een (valse) beschuldiging te doen. Vaak kiezen vrijwilligers er dan ook voor om nog maar even af te wachten en denken het op te lossen door bijvoorbeeld het kind eten of een schoon shirt te geven. Hoewel dit goed bedoeld is, verandert er zo thuis niets. Het lost de problemen voor het kind vaak niet op. Het is belangrijk dat het kind en de ouders werkelijk worden geholpen als dat nodig is. Daarvoor is goede samenwerking met deskundige professionals uit het wijknetwerk essentieel.’

Je bereikt Nadia de Haan via 010 242 93 15 en n.dehaan@rotterdamsportsupport.nl. Of neem via genoemd telefoonnummer contact op met Ineke Kalkman of Judith van Dijk.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Salima Bouhtala

projectcoördinator Schoolsportvereniging
Salima Bouhtala