Vernieuwing binnen sportverenigingen is een hot item. Op allerlei plekken in het land zijn concepten ontstaan waarbij sportverenigingen zich meer open stellen, partnerschappen aangaan in de wijk en nieuwe doelgroepen aan zich binden. Daarbij kiezen verenigingen niet alleen voor een open opstelling naar buiten, maar wordt ook binnen de vereniging gezocht naar nauwere aansluiting bij wat onder de leden leeft.

Zo ook in Rotterdam, waar sinds enkele jaren wordt gewerkt aan het Sportplusprogramma. In 2014 is in dit programma de omslag gemaakt na toetsing van de verenigingen op een aantal kwaliteiten: maatschappelijk ondernemerschap, vitaliteit, financiële en juridische kwaliteit, borging en sociale veiligheid. Een externe commissie heeft de toetsing uitgevoerd en ging met ruim twintig verenigingen in gesprek. Achttien vereniging ontvingen eind 2014 het Sportpluspredicaat. Het traject geeft mooie inzichten in de centrale principes die bij deze verenigingen leidend zijn.

Collega Sanne Scholten (Rotterdam Sportsupport) en Marian ter Haar (NISB en lid van de toetsingscommissie voor het Sportpluspredicaat) schreven er een uitgebreid artikel over wat andere sportverenigingen kunnen leren van Sportplusverenigingen.

Download hier ‘Het nieuwe verenigen een feit

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Saskia Grootens

Saskia Grootens

verenigingsconsulent Overschie en Hillegersberg-Schiebroek.