Maar liefst 229 Rotterdamse sportverenigingen vulden dit jaar het vitaliteitsonderzoek in. Dankzij deze historisch hoge respons kan Rotterdam Sportsupport haar verenigingsondersteuning nog beter aanpassen op de wensen en behoeften van 350 Rotterdamse clubs. Om meer inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis is het onderzoek dit jaar uitgebreid met vragen omtrent de verwachtingen en knelpunten gedurende deze periode.

Projectmanager Yusuf Celik reageert verheugd: ‘We zijn blij dat verenigingen in deze drukke periode van de (her)start de moeite namen om het vitaliteitsonderzoek in te vullen. Deze informatie is voor ons essentieel om ondersteuning te blijven verbeteren.’

Coronatijd

‘Hoe ik de hoge respons verklaar? Ten eerste is de Bijdrage Jeugdsport, die clubs na het invullen ontvangen, na de schrale coronamaanden een welkome financiële tegemoetkoming. Maar ook het inkorten en aanscherpen van het onderzoek heeft een positieve invloed. Bovenal is het toch vooral de goede relatie die onze verenigingsconsulenten met verenigingen hebben. Er is, juist ook in coronatijd, heel regelmatig (telefonisch) contact. Bovendien hebben we in de periode tot en met 1 juni al meer dan 500 hulpvragen mogen beantwoorden. Ik ben trots op de collega’s die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Op Prinsjesdag zullen we de belangrijkste uitkomsten publiceren,’ aldus Celik.

Individuele rapportages

Om de verenigingen zelf meer inzicht te verschaffen werken we op dit moment aan individuele rapportages per club. Daarin zijn hun antwoorden afgezet tegen de antwoorden van de andere clubs. De rapportage moet inzicht geven in hoe de club scoort op de zes verschillende onderdelen (Accommodatie, Financiën, Leden, Organisatie, Veilig Sportklimaat, Vrijwilligers) ten opzichte van het Rotterdamse gemiddelde. Op leden wordt bijvoorbeeld gepresenteerd hoe de ledenontwikkeling is en hoe dit zich verhoudt tot andere verenigingen binnen dezelfde sporttak. Deze rapportage is voor bestuurders een interessante tool om gericht bij te sturen en waar nodig ondersteuning te vragen.

Wat is het vitaliteitsonderzoek?

Het vitaliteitsonderzoek is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat een algemeen beeld geeft van de vitaliteit van verenigingen in Rotterdam. Dit beeld helpt Rotterdam Sportsupport haar dienstverlening en projecten te versterken. Zo sluit deze nog beter aan bij de behoeftes van de verenigingen en kunnen we clubs nog gerichter ondersteunen. Door de vitaliteitsonderzoeken van de laatste jaren naast elkaar te leggen, ontstaat ook een beeld van de ontwikkeling bij de verenigingen. Daarnaast ontvangen clubs die het onderzoek invullen de Bijdrage Jeugdsport, deze bedraagt 10 euro per jeugdlid.

De gebiedsconsulenten van Rotterdam Sportsupport zijn graag bereid om in een persoonlijk gesprek de uitkomsten van het onderzoek te bespreken en zodoende de vitaliteit van Rotterdamse verenigingen te bevorderen.

Meer weten?

Wij staan voor je klaar!

Miranda Monster

Miranda Monster

verenigingsconsulent Accommodatie