De leefwereld van de sporters van jouw vereniging beperkt zich niet tot de trainingen en wedstrijden. Zij staan ook online met elkaar in contact. In deze omgeving is het vaak lastig toezicht houden. Maarliefst 1 op de 3 jongeren is weleens online getreiterd. Hoe houd je als vereniging nou toezicht op de digitale gedragingen van leden?

De Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) en Mijn Kind Online ontwikkelden de campagne Sportief met Sociale Media, met een toolkit voor sportverenigingen. Hier volgen enkele handige tips uit de toolkit:

1. Zorg voor duidelijke gedragsregels over media en communiceer die. Gebruik bijvoorbeeld de gedragsregels uit de Toolkit (Gedragsregels voor trainers & coaches).

2. Veranker de gedragsregels in de reglementen van uw vereniging en geef de tuchtcommissie van uw sportbond een rol bij het naleven van deze regels.

3. Neem als vereniging de regie over het mediagebruik. Laat het beheer van een Facebookpagina of groeps-Whatsapp niet helemaal aan een jeugdteam over, maar zorg dat er een volwassene toezicht kan houden.

4. Geef als vereniging het goede voorbeeld. Gebruik digitale media om bij te dragen aan een positief en veilig sportklimaat en zorg voor een sportieve digitale omgeving.

5. Begeleiden werkt beter dan verbieden. Zorg dat er op uw vereniging over digitaal (wan)gedrag wordt gepraat. Verbieden lukt meestal toch niet.

De complete toolkit is door sportverenigingen vrij te gebruiken en gratis te downloaden:

Doelgroep jongeren

Sociale media? Hou het sportief! (klik hier voor: versie zonder KNHB-logo)

Doelgroep begeleiders

Gedragsregels voor trainers & coaches (klik hier voor: versie zonder KNHB-logo)

Stappenplan Sportief met media (klik hier voor: versie zonder KNHB-logo)

Voorkom Digitaal pesten (klik hier voor: versie zonder KNHB-logo)

Feiten & cijfers over sociale media 6-10 jaar (klik hier voor: versie zonder KNHB-logo)

Feiten & cijfers over sociale media 11-17 jaar (hier voor: versie zonder KNHB-logo)

Vragen & antwoorden (klik hier voor: versie zonder KNHB-logo)

Doelgroep sportbesturen

Wat mag wel en niet? (klik hier voor: versie zonder KNHB-logo)

Bestuur en beleid (klik hier voor: versie zonder KNHB-logo)

Deze toolkit is een onderdeel van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ van NOC*NSF en de sportbonden, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marion den Elsen

secretaresse
Marion den Elsen