Bij SV Ommoord brengen ze vrijwilligers die geen baan hebben in contact met bedrijven die werknemers zoeken. De vereniging organiseert daartoe een avond waarop ‘aangename gesprekken’ worden gevoerd. Het initiatief kan een voorbeeld zijn voor andere clubs. Een vereniging helpt hiermee vrijwilligers en toont haar maatschappelijke betrokkenheid richting partners. Een gesprek met Ronald Dool, de voorzitter van SV Ommoord.

Wat houdt het initiatief in?

‘Sponsors, leveranciers en andere geïnteresseerde partijen waar SV Ommoord zaken mee doet, kunnen ‘een aangenaam gesprek’ met werkzoekenden voeren. Via deze methode gaan ze ongedwongen een gesprek aan met elkaar, daarbij begeleid door een coördinator. Meerdere werkzoekenden komen tegelijkertijd met de werkgever in aanraking.’

Waarom is dit belangrijk?

‘Een persoon is pas blij, gelukkig en wellicht ook tevreden wanneer hij of zij betaald werk kan verrichten en op eigen benen kan staan. Wij als vereniging willen uitdragen dat we niet alleen bezig zijn met sport en recreatie, maar ook willen meedenken met alle leden die het thuis wellicht wat moeilijker hebben.’

Waarom zou juist een sportvereniging dit organiseren?

‘Zoals iedereen weet, valt of staat een vereniging met de hulp en het enthousiasme van vrijwilligers. Maar ook vrijwilligers mogen soms in het middelpunt staan. Het is goed om te weten dat, wanneer een vrijwilliger eigenlijk op zoek is naar een betaalde baan, zijn vrijwilligerswerk motiverend werkt. Die gezonde balans, daar staat SV Ommoord achter. Wij vinden het van groot belang daar als maatschappelijk verantwoordelijke vereniging ook een steentje aan bij te dragen. Daar waar we kunnen, bieden we hulp bij het zoeken naar en het vinden van werk. Besef dat sociale contacten opdoen ook een vorm van netwerken is.’

Hoe kan een sportvereniging dit het best aanpakken?

‘Inventariseer eerst hoeveel werkzoekenden aan het project willen meedoen en wat hun werk- en studie-achtergrond is. Zet vervolgens alle partijen op een rij waarmee de vereniging zaken doet. Via een mail, brief of borrel informeer je alle geïnteresseerde partijen over het initiatief. Tijdens de borrel kan iemand van WerkgeversServicepunt Rijnmond vertellen hoe een avond van ‘aangename gesprekken’ in zijn werk gaat. Aan de hand van de reacties kun je dan bepalen wanneer de bijeenkomst het best kan worden gehouden en welke werkgevers willen meedoen. Op de avond zelf zorg je ervoor dat iedereen zich welkom en ontspannen voelt, zodat de gesprekken ongedwongen kunnen verlopen.’

Wat zijn de resultaten bij SV Ommoord?

“Tot nu toe is er van alle kanten veel enthousiasme. Ik verwacht dus dat we een leuke, informele, maar vooral nuttige avond tegemoet gaan waar iedereen weer wat blijer van wordt.”

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Monique de Groot

Monique de Groot

projectcoördinator Sportplus