‘Welkom bij de club’ is dit jaar het thema van de Week van de Toegankelijk. Sportverenigingen staan open voor iedereen, maar in hoeverre is uw accommodatie en uw aanbod ook daadwerkelijk toegankelijk? Dit ondersteuningsaanbod helpt u aan het antwoord op deze vraag:

  • Ontvang advies over toegankelijkheid

De Vereniging van Gehandicaptenorganisatie Rotterdam (VGR) kan uw vereniging bezoeken met Rotterdamse ervaringsdeskundigen. Dit zijn mensen met een fysieke of zintuigelijke beperking en/of chronische ziekte; bijvoorbeeld blind, doof en/of aangewezen op rolstoel of scootmobiel. Zij beantwoorden tijdens hun bezoek de volgende vragen: Kan ik er komen? Kan ik doen waarvoor ik kwam? Ben ik welkom? Kan ik er ook snel weer uit in geval van een calamiteit? De bevindingen worden vastgelegd in een praktisch adviesrapport en geeft u handvatten om toegankelijkheid van uw vereniging te vergroten. Interesse? Neem contact op met VGR voor een afspraak. Mail naar info@vgr-rotterdam.nl of bel 010-4113318.

  • Ontvang advies over toegankelijkheid specifiek voor jongeren

Jongeren met en zonder beperking bezoeken uw vereniging met als doel de toegankelijkheid in kaart te brengen. De sportbende, zoals zij zichzelf noemen, geeft antwoord op de volgende vragen: Kan ik hier sporten? Is de kantine toegankelijk? Kan ik vrijwilligerswerk doen? Zijn de trainers geschikt? Wat is er nodig om dit te verbeteren? Uw vereniging kan vervolgens aan de slag met het advies van de jongeren. Meer informatie of aanmelden? Stuur een e-mail naar: info@rotterdamsportopmaat.nl.

  • Whitepaper: Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties

Wilt u meer informatie over de toegankelijkheidsrichtlijnen voor sportaccommodaties? Download deze whitepaper van Onbeperkt Sportief. Indien u vragen heeft hierover, kunt u contact opnemen met Onbeperkt Sportief via info@onbeperktsportief.nl of 030-6597300.

De Week van de Toegankelijkheid is van 6 t/m 11 oktober 2014. Een toegankelijke vereniging heeft niet alleen aandacht voor fysieke toegankelijkheid (deuren, drempels, trappen, enz.), maar organiseert ook passende activiteiten zodat echt iedereen mee kan doen. Een toegankelijke vereniging zorgt ook voor toegankelijke informatie. Daarnaast is het belangrijk dat de leden rekening houden met mensen met beperkingen en dat mensen prettig met elkaar omgaan. In een toegankelijke vereniging voelt iedereen zich welkom.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wilco Hameetman

Wilco Hameetman

projectleider gebieden / verenigingsconsulent Prins Alexander