Al iets vóór de Sport op Maat week kunnen vrijwilligers van sportverenigingen belangrijke informatie opdoen over aangepast sporten.

Willen bestuurders bijvoorbeeld meer weten over hoe je aanbod voor mensen met een beperking opzet en met welke praktische zaken hierbij rekening moet worden gehouden? Hebben trainers behoefte aan kennis over de juiste benadering van de doelgroep? Wil de vereniging weten waar en hoe zij leden kan werven? Houd dan de digitale uitnodiging in de gaten die de club binnenkort ontvangt van Rotterdam Sportsupport voor het Sportcongres op maandag 11 september. De avond duurt van half zeven tot elf uur.

Dirk Kuyt Foundation
De Dirk Kuyt Foundation is medeorganisator van de Sport op Maat week. ‘Onze Foundation ondersteunt en organiseert projecten en evenementen die zijn gericht op mensen met een beperking’, vertelt Manager Events Karlijn van Leeuwarden. ‘Dit jaar is ‘integratie’ het thema van de Sport op Maat week en komt dit ook terug tijdens het Sportcongres. Voor de Dirk Kuyt Foundation is dat vooral integratie tussen mensen met en zonder beperking. Het is belangrijk te benadrukken dat we in Rotterdam met elkaar kunnen sporten, bij dezelfde vereniging en soms ook in hetzelfde team.’

Fondsen en subsidies
Bestuurs- en andere kaderleden kunnen tijdens themasessies bijvoorbeeld horen hoe je ouders betrekt bij de nieuwe sporttak voor mensen met een beperking, hoe je vrijwilligers werft en behoudt en wat de mogelijkheden zijn op het gebied van fondsen en subsidies. Trainers en leden van de technische commissie krijgen onder meer de kans veel op te steken over het opzetten van aangepast sportaanbod, omgaan met lastig gedrag en eerste hulp bij sportongelukken.

Oók handig: je kunt tijdens het Sportcongres informatie inwinnen bij kraampjes. Zo zijn er vertegenwoordigers verschillende instanties aanwezig. Bij de Hartstichting heeft men bijvoorbeeld al heel wat sportverenigingen geadviseerd over manieren om te komen tot een rookvrije kantine. Of wil je alles weten over het nut en de aanvraag van Verklaringen Omtrent Gedrag? Je treft deskundigen op het gebied van dit onderwerp andere praktische thema’s.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liesbeth van der Meer

Liesbeth van der Meer

strategisch adviseur / leidinggevende