Sportverenigingen hebben minstens twee goede redenen om te willen voorkomen dat leden en bezoekers jonger dan achttien jaar alcohol drinken. Het is schadelijk voor de gezondheid en kan leiden tot geldboetes. Youz helpt clubs alcoholgebruik door jongeren tegen te gaan. Via de Sportcode van Youz maakt u beleid, krijgen barmedewerkers trainingen en leren ouders en hun kinderen over bijvoorbeeld de slechte gevolgen van alcoholgebruik.

Vanaf 1 januari 2014 is het jongeren onder de achttien jaar niet toegestaan alcohol te kopen en in hun bezit te hebben. Tot nu toe is de leeftijdsgrens voor licht alcoholische dranken zestien jaar. In Rotterdam is Stadstoezicht bevoegd te controleren op naleving van de Drank- en Horecawet en, bij overtreding, een boete uit te delen. Sportverenigingen kunnen er ook mee worden geconfronteerd.

Speciaal voor verenigingen heeft Youz, het jongerenmerk van Bouman GGZ, de Sportcode ontwikkeld. ‘Het belangrijkste doel is dat jongeren alcoholgebruik uitstellen totdat ze achttien zijn’, zegt preventiemedewerker Sanne van Delft.

Wat houdt de Sportcode in? Van Delft: ‘We helpen verenigingen de Drank- en Horecawet te vertalen naar hun reglementen en beleid. Daar is een format voor. In de praktijk betekent het meestal een aanscherping van bestaande zaken. Via bijvoorbeeld de website of een bord bij de bar kan iedereen vervolgens kennisnemen van de regels binnen de club.’

Verder biedt Youz training aan barmedewerkers en vrijwilligers bij de club zelf. Van Delft: ‘Hier draait het om kennis, signalering en vaardigheden. Denk bij kennis bijvoorbeeld aan informatie over wat alcohol doet met het jonge brein. Signalering betekent dat je kunt herkennen of iemand jonger dan achttien jaar is en dus geen alcohol mag of dat iemand in kennelijke staat van dronkenschap verkeert en geen alcohol (meer) mag krijgen. Met vaardigheden bedoelen we onder meer of iemand in staat is ‘nee’ te zeggen tegen een minderjarige of naar de identiteitskaart van een bezoeker te vragen.’

Belangrijk is ook het hoofdstuk ‘ouders’. Van Delft: ‘Bij de club informeren we vaders en moeders over goede opvoeding op het vlak van alcohol. Voor ouders en kinderen van elf en twaalf jaar zijn er ook tijdschriften met voorlichting. Een aanrader zijn de clinics waarbij tijdens een gebruikelijke training bijvoorbeeld wordt nagebootst hoe het is om in dronken toestand te sporten. Leden tussen dertien en achttien jaar vinden het hilarisch om dat te ondervinden, maar tegelijkertijd is het erg leerzaam om te zien wat de invloed van alcohol is op je lichaam en hersenen.’

Soms geven verenigingen liever geen prioriteit aan alcoholbeleid, omdat ze vrezen voor minder kantine-inkomsten. Van Delft: ‘Om de omzet op een gezonde manier te verhogen, bieden we daarom advies over de horeca-exploitatie aan. Verenigingen die de Sportcode succesvol hebben afgerond, krijgen bezoek van Club Consult en ontvangen commerciële tips over bijvoorbeeld de inkoop.’

Hockeyvereniging Leonidas was de eerste Rotterdamse club die aan de slag ging met de Sportcode. Op dinsdag 5 november kreeg de club daarom bezoek van wethouders Antoinette Laan (sport en recreatie, kunst en cultuur) en Hugo de Jonge (onderwijs, jeugd en gezin). Inmiddels werken al negen Rotterdamse sportverenigingen samen met Youz.

Meer informatie over de Sportcode: Sanne van Delft, 088 – 230 30 48 en s.delft@youz.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emile van der Weg

Emile van der Weg

verenigingsconsulent Organisatie