Gisteravond is HWD Overschie als vierde van dertig Rotterdamse verenigingen gestart als Sportplusvereniging, tevens werd “De gezonde sportkantine” officieel gestart. HWD Overschie wil de komende jaren nog meer invulling geven aan hun maatschappelijke ambitie.

De maatschappelijke inzet van HWD gaat variëren van het aanbieden van gezonde producten in de kantine, het opvangen van jeugdzorgjongeren, het intensief samenwerken met scholen tot het samenwerken met re-integratiebureaus om mensen via de vereniging weer te laten participeren in het arbeidsproces.

Binnen HWD Overschie wordt er al deelgenomen aan de schoolsportvereniging en zijn er al jaren jongeren uit de jeugdzorg welkom. De afgelopen maanden is er vorm gegeven aan het project “De gezonde sportkantine” waardoor er nu gezonde broodjes en fruit te verkrijgen zijn in de kantine. De komende periode wil de vereniging zich gaan richten op het betrekken van ouderen en andere doelgroepen die overdag op het complex terecht kunnen.

Sportplus is een maatregel uit het Uitvoeringsprogramma Sport, waarmee de gemeente nadrukkelijk in sport investeert. Mustafa Azmaz, lid van de oudercommissie van HWD, gaf zondag samen met portefeuillehouder sport Annemarie van den Broek, van de deelgemeente Overschie het startschot voor Rotterdams derde Sportplusvereniging. ‘Als ouder ben ik ontzettend trots op hetgeen er de afgelopen maanden bereikt is. Ik ben echt trots op deze club.

Uiteindelijk zullen er in 2014 in Rotterdam dertig Sportplusverenigingen zijn. Zij gaan zich inzetten op maatschappelijke terreinen als onderwijs, gezondheid, veiligheid, werk/re-integratie en participatie. Ondersteund door Rotterdam Sportsupport maken de Sportplusverenigingen plannen om hun maatschappelijke ambities vorm en inhoud te geven.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sonny Noordermeer

Sonny Noordermeer

projectleider Schoolsportvereniging