Op vrijdag 22 april vertelden imams tijdens de nationale sportweek in hun preken aan gelovigen hoe belangrijk sport is voor kinderen en maakten sportverenigingen in en rond de moskeeën reclame voor hun sport. Het is één van de projecten van Rotterdam Sportsupport, dat niet alleen hoopt de sportparticipatie bij allochtone jongeren te verhogen, maar vooral ook poogt ouders meer te betrekken bij de sportactiviteiten van hun kinderen.

Hoe krijg je allochtone jongeren meer aan het sporten en betrek je ook hun ouders bij de sportvereniging? Het is een van de vraagstukken waar Rotterdam Sportsupport zich samen met de Nederlandse Sport Alliantie (NSA) binnen het project Kleurrijk Kader mee bezighoudt. Het project maakt onderdeel uit van het programma Meedoen Alle Jeugd Door Sport en wordt ingevuld door Mamoun El Loukili, zelf korfballer. Liesbeth van der Meer van Rotterdam Sportsupport vertelt: “In Rotterdam is de sportparticipatie van allochtone jongeren lager dan bij autochtone jongeren. Daarnaast is de ouderbetrokkenheid onder allochtonen vaak laag. Om ouders te activeren binnen de sportvereniging zijn we Kleurrijk Kader gestart, waarin we bekijken hoe we de ouders van kinderen kunnen bereiken en betrekken bij de sportvereniging van hun kind. Om die ouders te bereiken, hebben we de samenwerking gezocht met Rotterdamse moskeeën.”

Van der Meer vertelt dat de sportclub voor veel allochtonen onbekend terrein is. “Tijdens werkbezoeken aan de moskeeën bleek dat ze vaak niet bekend zijn met sportclubs. De vrouwen daar vonden het bijvoorbeeld een beetje eng om hun kinderen daar naartoe te sturen.” Om de betrokkenheid met sportverenigingen te vergroten, maken sportverenigingen naast de preken van de imams die dag ook reclame voor hun club. “Er worden door verenigingen uit de buurt verschillende clinics gegeven, bovendien delen ze promotiemateriaal en folders uit.”

Zes moskeeën waar verschillende nationaliteiten komen, hebben op 22 april hun deuren geopend om gelovigen in aanraking te laten komen met sport en om de waarde van sport te benadrukken. Onder de moskeeën bevond zich ook de recent geopende Essalam-moskee in Rotterdam-Zuid.

Klik hier voor een radioverslag van Radio Rijnmond op deze dag.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Deters

Marcella Deters

interim projectleider beweegcoach