Met de samenvoeging van RIS’98 en HBSV De Romeinen ontstond afgelopen zomer in één keer de derde grootste handboogschietvereniging van Zuid-Holland. De naam? ARC Rotterdam. Voormalig De Romeinen-voorzitter Bas Hoek: ‘We konden alle juridische stukken laten toetsen door Rotterdam Sportsupport. Het was ook fijn dat een partij de voortgang van het fusieproces bewaakte.’

De ene vereniging had een prachtige binnenlocatie, maar telde eigenlijk te weinig leden om hier optimaal gebruik van te maken. Bovendien was er ook grote behoefte aan sporten in de buitenlucht. De andere club beschikte juist over mooie buitenbanen, maar zag haar kantine – letterlijk – langzaam wegzakken in het veen. Wat was er dus logischer dan een samensmelting van RIS’98 en HBSV De Romeinen? De handboogschietverenigingen waren nota bene op twee kilometer van elkaar gevestigd in Hillegersberg-Schiebroek.

Sentimenten
Toch zou het járen duren voordat de kogel door de kerk was. Een kwestie van sentimenten wegmasseren en voldoende draagvlak creëren. Maar het resultaat van die inspanningen mag er zijn: sinds juni 2015 heeft de stad in ARC Rotterdam een grote, aantrekkelijke en veelzijdige handboogschietvereniging.

ARC is niet alleen de afkorting van Archery Rotterdam Club, maar ook een knipoog naar het Franse woord voor ‘boog’. De ongeveer 140 leden kunnen binnen en buiten sporten. Het ongemak van de wegzakkende accommodatie is verdwenen, want het buitenveld dat de handboogvereniging huurt, wordt gedeeld met de VRAS (Vereniging Randstad Agility Sport), die hier trainingen en wedstrijden heeft. Bij thuiswedstrijden van ARC gebruikt de handboogschietvereniging de accommodatie van de VRAS, waarvan het buitenveld ligt aan de Weegbreestraat.

Gelukt
Bas Hoek was als laatste voorzitter van De Romeinen nauw betrokken bij het fusieproces. Hij zegt: ‘Een paar jaar geleden ketste het opnieuw af op sentimenten. Kort erna kwam vanuit de toenmalige deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek het verzoek om het toch nog een keer te proberen. Rotterdam Sportsupport schoof opnieuw aan, en uiteindelijk is het toch gelukt.’

Verenigingsadviseur Liana Landman bracht haar juridische expertise in. Zij vertelt: ‘De vorige poging was onder meer gestrand, omdat binnen de stichting die de hal beheerde en waarvan RIS’98 de hal huurde, weerstand bestond tegen de fusie. Ik heb achterhaald dat vereniging en stichting weliswaar met elkaar waren verbonden, maar dat de stichting minder invloed had dan altijd was gedacht. Dankzij een wisseling van de wacht binnen het stichtingsbestuur, nam hier de weerstand tegen een fusie bovendien af. Mede door deze twee factoren kon nu wel de definitieve stap worden gezet.’

Tijdspad
Hoe ondersteunde Rotterdam Sportsupport de huwelijkskandidaten? Hoek: ‘Op juridisch vlak dus. We wilden bijvoorbeeld niet de standaard-verenigingsstatuten van de Nederlandse Handboog Bond letterlijk overnemen, maar ook een aantal specifieke zaken van de partners erin verwerken. Liana toetste dat soort zaken. Verder hebben zij en verenigingsadviseur Kim Santbulte een fusieschema en tijdspad opgesteld: op welke momenten is welke informatie nodig en wie zorgt ervoor dat dit voor elkaar komt? Rotterdam Sportsupport bewaakte dat  proces.’

Vervolg plannen
Hoek is ook enthousiast over het idee werkgroepen op te stellen. Hij zegt: ‘Zo creëer je draagvlak en betrokkenheid onder leden en vrijwilligers. Uit hun gelederen vormden we bijvoorbeeld een gezelschap dat zich boog over toekomstige technische zaken. Uit de werkgroepen ontstonden commissies die nu actief zijn binnen de fusieclub en zo een vervolg geven aan de plannen. Denk aan een bar-, wedstrijd- of statutencommissie. En vanzelfsprekend hebben RIS’98 en HBSV De Romeinen veel algemene ledenvergaderingen belegd om iedereen op de hoogte te houden.’ Landman: ‘Heel belangrijk, want het wreekt zich als de fusiecommissie steeds drie stappen verder is dan de rest van de vereniging.’

Regionale trainingen
Is Hoek tevreden over de status van de nieuwe vereniging? ‘Ja, het leidt tot mooie ontwikkelingen. Gezien de grootte en binnen- en buitenfaciliteiten van de vereniging kunnen we nu bijvoorbeeld van de bond regionale trainingen verzorgen voor de elite uit Zuid-Holland. We merken ook dat de jongvolwassen leden elkaar naar een hoger niveau tillen. Opeens zijn er in die leeftijdsgroep veel talentvolle en prestatieve leden geconcentreerd, en dat heeft effect op de resultaten.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra Sonneveld

Sandra Sonneveld

P&O medewerker