Jongeren tussen twaalf en achttien jaar oud een positieve vrijetijdsbesteding bieden na schooltijd. In samenwerking met een school kan de sportvereniging voorzien in deze veilige, gestructureerde omgeving, zo is de filosofie achter het project ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zes Rotterdamse clubs doen ook mee.

Van de honderd jongeren die praktijkonderwijs volgen, zijn er maar liefst 98 géén lid van een sportvereniging. ‘Daarmee blijven kansen voor een grote groep onbenut’, zegt Hanneke Sint, programmamanager ‘Gewelddadige vermogenscriminaliteit’. Ruim 26.000 jongens en meisjes in ons land volgen deze vorm van voortgezet onderwijs.

De lage sportdeelname betekent dat deze jongeren onbekend blijven met het Nederlandse verenigingsleven en niet de contacten en waarden opdoen die zovele anderen wel krijgen. Het project ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ richt zich onder meer op deze jongens en meisjes. Het maakt deel uit van het programma ‘Gewelddadige Vermogenscriminaliteit’. Ons doel is criminaliteit te voorkómen’, zegt Sint. ‘Daarom beginnen we al met jongeren van twaalf jaar. Wie de criminaliteit ingaat, pleegt zijn eerste daad gemiddeld op zijn veertiende.’

Zij vervolgt: ‘Wij proberen leerlingen – vooral uit het lager beroepsonderwijs – te verleiden lid te worden van een sportvereniging. Daar brengen zij dan wekelijks acht tot tien uur door. Lang niet alleen om te sporten, maar ook om over hun gedrag te praten, regels bijgebracht te krijgen, samen met andere leden naar het eerste team te kijken of gezamenlijk de kantine schoon te maken. Oók belangrijk: ze ontwikkelen er een nieuwe sociaal netwerk. Bij een sportvereniging kom je mensen uit alle klassen tegen. Je hebt er niet te maken met uitsluitend personen die in dezelfde positie verkeren als jij.’

Stabiliteit, veiligheid, contacten en normen en waarden. Dát zijn sleutelwoorden bij ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’. Sint: ‘Behalve een veilige school hebben de jongeren nu ook een veilige vereniging. Hun trainer bij de club heeft een bredere blik dan sporten alleen. Bovendien onderhoudt hij contact met de schoolmentor van de jongere. Hoe presteert de jongere op school? Vertoont hij er hetzelfde goede gedrag als bij de vereniging?’

Het project helpt drempels uit de weg. Sint: ‘Vaak heeft de familie van de jongere niet de financiële middelen voor het lidmaatschap van een sportvereniging. Dikwijls ook is er onbekendheid met het fenomeen sportvereniging.’

Rotterdam vormt ook het decor voor ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’. De deelnemende verenigingen zijn MSV de Betrokken Spartaan (voetbal; de maatschappelijke tak van Sparta Rotterdam), Neptunus (honkbal), Divine Basketball Rotterdam en de Sportplusverenigingen TPP Rotterdam (zaalvoetbal), Rotterdam Basketbal en Hockeyclub Feijenoord. De eerste vijf clubs zijn aan de slag gegaan met jongens, de groep die uiteindelijk verantwoordelijk is voor 99% van de criminaliteit. Bij HC Feijenoord draait het meer om meisjes, hoewel wordt gestreefd naar een fifty fifty-bezetting. Bij meisjes draait het niet om preventie van criminaliteit, maar om kennismaking met de voordelen van een sportvereniging.

‘Dit project past uitstekend bij ons’, zegt oprichter en verenigingsmanager Paul Veldhuijzen van HC Feijenoord. ‘De vereniging is in 2010 niet alleen opgezet met het oog op sporten, maar ook om bijdragen te leveren aan oplossing van grootstedelijke maatschappelijke vraagstukken. Via sport kun je bijvoorbeeld verbindingen tussen mensen en deelname aan de maatschappij bewerkstelligen.’

Tot voor kort lag bij HC Feijenoord het accent op kinderen uit de basisschoolleeftijd. ‘Dankzij ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ gaan we nu ook jongeren bereiken’, vertelt Veldhuijzen. ‘Dit is onze eerste stap richting het voortgezet onderwijs. Begin oktober zijn we van start gegaan met de kennismakingstrainingen voor leerlingen van het Rotterdams Vakcollege De Hef. Eind november moet duidelijk zijn hoeveel jongeren gaan deelnemen aan het project.’

Hier vindt u meer informatie over ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emile van der Weg

Emile van der Weg

verenigingsconsulent Organisatie