Particulieren die jaarlijks een gift willen doen aan een sportvereniging, kunnen het bedrag sinds 1 januari als aftrekpost opvoeren bij de Belastingdienst. Een ander voordeel van dit donateurschap is dat er nu voor de wet geen notariële akte meer wordt verlangd en dat de gulle gever dus ook geen kosten hoeft te maken.

Hoeveel verenigingen hebben niet een ‘Club van Honderd’? Dit gezelschap bestaat uit particulieren die jaarlijks een donatie doen. En hoeveel verenigingen mogen zich niet verheugen in de genegenheid van een persoon die bijvoorbeeld elk voorjaar het jeugdkamp financieel mogelijk maakt? Wie nu minstens vijf jaar lang een bedrag – hoe hoog of laag ook – overmaakt op de rekening van de club, kan rekenen op financiële voordelen. Vanaf het eerste jaar kan de bijdrage als gift worden opgevoerd bij aangifte voor de inkomstenbelasting.

‘Voor gewone giften gelden de fiscale voordelen alleen voor zogeheten ANBI’s, ofwel algemeen nut beogende instellingen’, zegt jurist Arthur van der Hoeff van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht, een partner van Rotterdam Sportsupport. ‘De meeste sportverenigingen zijn geen ANBI. Maar bij periodieke giften gelden de voordelen ook bij gewone sportverenigingen En sinds 1 januari is de regeling rond de periodieke gift versoepeld. Daarmee is het aantrekkelijker geworden om donaties te doen aan een gewone sportvereniging.’

Een particulier kan zijn periodieke gift aan een vereniging als aftrekpost gebruiken bij de belastingaangifte. Nieuw is dat hiervoor geen ‘notariële akte van schenking’ meer is vereist. Een onderhandse akte volstaat, die nog wel een aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, maar waarvoor dus geen notaris meer nodig is.

Een notariële akte gaat verplicht via de notaris. Een onderhandse akte is inhoudelijk hetzelfde, alleen wordt niet de gang naar de notaris gemaakt en kunnen de betrokkenen die zelf opstellen. Het vergt wel enige kennis om dit goed te doen. De Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht en Rotterdam Sportsupport kunnen helpen bij het opmaken van de onderhandse akte.

De vlieger gaat op als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De giften moeten vaste bedragen zijn die minimaal jaarlijks worden uitgekeerd over een periode van ten minste vijf jaar.
  • De vereniging heeft minstens 25 leden.
  • De vereniging mag niet aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen: de vereniging hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen en ook geen aangifte vennootschapsbelasting te doen. De gemiddelde sportvereniging is niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.
  • De vereniging moet volledige rechtsbevoegdheid hebben. Daarvoor moet de vereniging bij notariële akte zijn opgericht of moeten de verenigingsstatuten notarieel zijn vastgelegd. Verder moet de vereniging zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In de praktijk voldoen verenigingen aan al deze criteria.

Meer informatie? Zoek contact met Kim Santbulte van Rotterdam Sportsupport via k.santbulte@rotterdamsportsupport.nl of 010 242 93 15. Zij kan u ook in contact brengen met Arthur van der Hoeff van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fleur Lindenburg

Fleur Lindenburg

receptie-, secretariaats- en communicatiemedewerker