Het is voor verenigingen nuttig te weten dat kinderen uit financieel zwakke milieus toch lid kunnen blijven of worden. Via het Jeugdsportfonds Rotterdam, dat wordt uitgevoerd door Rotterdam Sportsupport, is vorig jaar bijna 2400 keer voorzien in de contributie. Dit jaar moeten 3500 jongens en meisjes op die manier worden geholpen.

Kinderen van vier tot en met zeventien jaar die uit een gezin komen met maximaal 120% van het minimuminkomen, komen in aanmerking voor het fonds. Clubs kunnen niet zelf een aanvraag indienen. Hoe dan wel te handelen? Stel, u constateert dat een jeugdlid de contributie niet meer kan ophoesten vanwege de financiële situatie thuis. Of stel, tijdens een open dag merkt u dat een kind graag lid wil worden, maar dat bekostiging een probleem is. Dan attendeert u een van de ouders op de mogelijkheden van het Jeugdsportfonds Rotterdam. De vader of moeder wendt zich tot de schoolleraar van het kind of tot een maatschappelijk werker. Die zijn bevoegd het Jeugdsportfonds Rotterdam te benaderen.

Het Jeugdsportfonds Rotterdam is sinds vorig jaar alleen bedoeld voor vergoeding van de contributie. Voorheen konden ook sportkleding en -schoeisel worden bekostigd. Veel verenigingen blijken inventief te reageren op de verandering. Zij bieden kinderen bijvoorbeeld de gelegenheid tweedehands voetbalschoenen uit te zoeken die zijn verkregen via andere leden, die er te groot voor zijn.

De gemeente Rotterdam tekent voor een groot gedeelte van de financiële middelen die het Jeugdsportfonds Rotterdam ter beschikking staan. Mede omdat de bijdrage dit jaar groter is, streeft Rotterdam Sportsupport ernaar deze keer 3500 kinderen van dienst te zijn. Fondsen en sponsors dragen daar ook een steentje bij. Jeugdsportfonds Rotterdam onderneemt op veel fronten actie om de kas verder te spekken. Zo werd besloten vorige maand vijftig cent extra te rekenen voor de drankjes tijdens de Rotterdam Sportstad Awards. De bezoekers betaalden graag.

Meer informatie: www.jeugdsportfonds.nl/rotterdam

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Somers

Marcella Somers

officemanager