Weten u en alle andere vrijwilligers en leden binnen uw vereniging dat kinderen uit financieel minder draagkrachtig gezinnen toch clublid kunnen worden of blijven? Attendeer iedereen op het Jeugdsportfonds. Via die weg kan het lidmaatschap van jongens en meisjes worden vergoed tot maximaal 225 euro per jaar. Banners op de website van de vereniging verhogen de bekendheid met het Jeugdsportfonds ook.

Welke vereniging heeft het nooit meegemaakt? Een kind dat de sportvereniging de rug moet toekeren omdat de ouders de contributie niet langer kunnen opbrengen. Of jongens of meisjes die bijvoorbeeld na een proeftraining staan te trappelen om lid willen worden, maar voor wie de financiële drempel te hoog is. Het Jeugdsportfonds kan dan de oplossing zijn. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk mensen binnen de vereniging ervan weten en de doelgroep erop kunnen wijzen.

Voor het Jeugdsportfonds komen 4- tot en met 17-jarigen in aanmerking die uit een gezin komen met maximaal 120% van het wettelijk minimumloon. Verschillende kinderen uit hetzelfde gezin kunnen er hun voordeel mee doen. De vereniging kan geen aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Dat is een taak voor leerkrachten, hulpverleners, maatschappelijk werkers en gezinsvoogden.

Klik hier voor meer informatie over het Jeugdsportfonds en om de advertenties en banners voor in het clubblad en op de website te downloaden.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Monique de Groot

Monique de Groot

projectcoördinator Sportplus