Mensen die voor hun beroep of vrijwilligerswerk in contact komen met groepen kinderen kunnen vanaf woensdag 6 mei getest worden op het coronavirus door de GGD Rotterdam-Rijnmond. Ook jeugdtrainers (met gezondheidsklachten) kunnen daarom vanaf 6 mei worden getest. De parkeergarage in Topsportcentrum Rotterdam is momenteel al in gebruik als testlocatie.

Een persoon met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) komt in aanmerking voor de test. Ook trainers die werkzaam zijn als ZZP-er kunnen gebruik maken van deze testmogelijkheid. Iemand met klachten moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan totdat de testuitslag bekend is, thuisblijven. Als de testuitslag bekend is:

 • Is de test negatief: aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.
 • Is de test positief: thuisblijven en uitzieken tot minstens 24 uur nadat alle klachten volledig weg zijn. Klachten houden meestal ongeveer een week aan.

Aanmelden

Vanaf 29 april kan de GGD testen uitvoeren. Bestuurders en/of coördinatoren van sportverenigingen kunnen hiervoor een aanvraag doen. Dit werkt als volgt:

 • De trainers geven bij hun bestuur/coördinator van de sportvereniging aan dat zij klachten hebben die mogelijk kunnen passen bij COVID-19.
 • Als de vereniging samenwerkt met een arbo- of bedrijfsarts dan schakelt het bestuur deze arts in. Wanneer van een dergelijke samenwerking geen sprake is, dan meldt de trainer zich telefonisch met zijn testverzoek bij de eigen huisarts. De arts gaat na of de trainer getest moet worden.
 • De arts met een AGB-code vult één aanvraagformulier in per te testen trainer. Het gaat om dit formulier. (De arts kan de trainer vragen zelf een deel van het formulier digitaal in te vullen en terug te sturen. Dit formulier is alleen via de pc in te vullen en (nog) niet via telefoon of tablet)
 • De arts stuurt de volledig ingevulde formulieren per mail naar: ggdtestenzorgmedewerkers@rotterdam.nl. Let op: stel de trainer op de hoogte van de aanvraag. De GGD Rotterdam-Rijnmond belt de trainer om een afspraak in te plannen bij de testlocatie. De testuitslag wordt door de GGD telefonisch of per SMS doorgegeven aan de geteste persoon. De testuitslag wordt ook per beveiligde e-mail doorgegeven aan de aanvragende arts. De GGD streeft ernaar om de uitslag binnen 48 uur door te geven.

  Aanvullende tip van Rotterdam Sportsupport: Vraag als vereniging of de trainer het bestuur wil informeren over de uitslag van de test. Aangezien het medische informatie betreft kun je dit als vereniging niet verplichten. Als een trainer een besmetting meldt, wees je dan bewust van de AVG-wetgeving. De regelgeving rondom opslag en communicatie van medische gegevens in combinatie met persoonsgegevens is zeer strikt.

Testen bij de GGD

De parkeergarage in Topsportcentrum Rotterdam is momenteel al in gebruik als testlocatie. De GGD neemt hier COVID-19 testen af bij, het virologisch laboratorium van het Erasmus MC doet de analyse. Gebruik maken van deze testlocatie kan alleen op afspraak.
Na aanmelding door de arts krijgt de geteste persoon telefonisch van de GGD te horen wanneer hij/zij langs kan komen voor een test. De GGD vraagt hen om alleen te komen en bij voorkeur met de auto. Testen worden niet thuis afgenomen. Naast de testlocatie is er ook een mobiele testunit, om locaties te bedienen die verder weg gesitueerd zijn.
Zijn er vijftien trainers of meer van jouw vereniging die in aanmerking komen voor een test? Vermeld dan in de onderwerpregel van de e-mail ‘aanmelding mobiele testunit’.

Kosten

De kosten van de test worden via de GGD vergoed door de Rijksoverheid.

Vragen

Voor algemene corona- & sportgerelateerde vragen kun je terecht bij Rotterdam Sportsupport via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. Op kantoordagen zijn we telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur via het reguliere telefoonnummer: 010 24 29 315. Voor dringende vragen kan er buiten deze tijden contact worden gezocht via 06 17 48 66 10.

Voor vragen over de test, contactonderzoek en voor inhoudelijke vragen over COVID-19 kun je de GGD Rotterdam-Rijnmond bellen op: 010-433 98 97. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur. Ondanks maximale extra inzet in telefoonteams is de telefonische wachttijd bij de GGD helaas soms lang.

Meer weten?

Wil je dat jouw club veiliger wordt voor leden en bezoekers? Heb je vragen over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie? Of wil je aan de slag met VOG’s en ander preventiebeleid?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Vertrouwenscontactpersoon
 • Waarden- en normenbeleid & gedragsregels
 • Ouderbetrokkenheid
 • Zorgsignalen
 • VOG en ander preventiebeleid

Neem contact op met Ineke Kalkman voor meer informatie.

Wij staan voor je klaar!

Fleur Lindenburg

Fleur Lindenburg

receptie-, secretariaats- en communicatiemedewerker