Nuttig nieuws voor clubs die sport bieden aan mensen met een beperking: deze – potentiële – leden kunnen dit jaar weer in aanmerking komen voor vergoeding van de contributie. Het gaat om een maximum van 350 euro over 2014. Sportconsulenten van MEE Rotterdam Rijnmond gaan na of iemand er recht op heeft en helpen bij de aanvraag. Hier kunt u eerst zelf de voorwaarden bekijken en het aanvraagformulier downloaden en invullen.

Woont u in Rotterdam? Bent u 18 jaar of ouder? Heeft u een psychische, verstandelijke of een lichamelijke beperking of chronische ziekte? Maakt u deel uit van een huishouden met een minimuminkomen en kunt u niet zelfstandig in de benodigde kosten voorzien? Luiden de antwoorden op al deze vragen positief, dan is de kans groot dat iemands sportlidmaatschap wordt vergoed.

Met een volledig ingevuld aanvraagformulier kunt u per e-mail contact opnemen met MEE Rotterdam. Of bel 010 282 1111. Op initiatief van VGR maakt fonds DBL het dit jaar opnieuw mogelijk dat een groep Rotterdamse sporters met een beperking gratis of tegen een lager bedrag aan de slag gaat bij een vereniging. De regeling is bedoeld voor minder draagkrachtige mensen. Verder kan (een gedeelte van) de reiskosten van en naar de sportactiviteit worden vergoed.

MEE Rotterdam Rijnmond heeft onder meer als rol te boordelen of iemands aanvraag voor contributievergoeding aan de criteria voldoet. De organisatie behandelt alle aanvragen vertrouwelijk en kan mensen begeleiden naar een sport die bij hen past. Het toegekende bedrag wordt overgemaakt aan de vereniging of stichting waar de aanvrager wil sporten. Patiënten van Rijndam Revalidatiecentrum kunnen voor vergoeding contact opnemen met hun eigen revalidatiearts.

Rotterdam kent ook een regeling voor kinderen onder achttien jaar: het Jeugdsportfonds Rotterdam. Jongens en meisjes, met of zonder beperking, kunnen jaarlijks maximaal 225 euro aan contributie vergoed krijgen. Het Jeugdsportfonds Rotterdam is bedoeld voor kinderen van vier tot en met zeventien jaar uit een gezin met maximaal 120% van het minimuminkomen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jolanda de Vries

Jolanda de Vries

Communicatieadviseur