Een mooie kans voor sportaanbieders! Zij kunnen tot donderdag 10 april 15.00 uur een subsidieaanvraag indienen om nieuw structureel sport- en beweegaanbod op te zetten. Het gaat om de regeling Sportimpuls. Die is gericht op activiteiten voor mensen die niet of structureel te weinig sporten en bewegen, die dreigen uit te vallen en voor wie sporten en bewegen een flinke toegevoegde waarde hebben. Meer informatie of een aanvraag indienen?

Op lokaal niveau meer mensen structureel laten sporten en bewegen en daartoe het aanbod verbreden. Dat is het doel van de subsidieregeling Sportimpuls. Die komt voort uit het landelijke programma Sport en Bewegen in de Buurt en is nu voor het derde jaar op rij opengesteld.

Behalve de reguliere ronde, waarin 9 miljoen euro wordt toegekend aan sportaanbieders, kent de Sportimpuls ditmaal twee specifieke rondes. Daarvoor zijn extra financiële middelen uitgetrokken. Het gaat om de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (5 miljoen euro) en de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (2 miljoen euro).

De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten volgt grotendeels de reguliere Sportimpuls. De aanvullingen daarop zijn dat de sport- of beweegactiviteit is gericht op 0-21 jarigen in lage inkomensbuurten én dat deze aansluit bij het gemeentelijke armoedebeleid. De Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht heeft een ander karakter en gaat pas van start op donderdag 27 maart. Hier vindt u meer informatie over deze ronde.

Let op: de aanvraagprocedure voor de Sportimpuls is dit jaar aangepast en aangescherpt. De veranderingen gaan bijvoorbeeld over het maximumaantal aanvragen dat in behandeling wordt genomen. Hier staan alle wijzigingen op een rij.

Voor ondersteuning bij uw aanvraag kunt u contact opnemen Rotterdam Sportsupport via info@rotterdamsportsupport.nl of 010-2429315.

Verder kunt u via sportimpulswest2@nocsnsf.nl om een spreekuur verzoeken om uw aanvraag door te nemen met de Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls van Sportkoepel NOC*NSF. Drie dagen voorafgaand aan het gesprek stuurt u het concept van de aanvraag op, zodat de ondersteuners u goed voorbereid van dienst kunnen zijn.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wim Wisse

Wim Wisse

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde