Een mooie kans voor sportaanbieders! Zij kunnen tot donderdag 16 april 14.00 uur een subsidieaanvraag indienen om nieuw structureel sport- en beweegaanbod op te zetten. Het gaat om de regeling Sportimpuls. Die is gericht op activiteiten voor mensen die niet of structureel te weinig sporten en bewegen, die dreigen uit te vallen en voor wie sporten en bewegen een flinke toegevoegde waarde hebben. Meer informatie of een aanvraag indienen?

Op lokaal niveau meer mensen structureel laten sporten en bewegen en daartoe het aanbod verbreden. Dat is het doel van de subsidieregeling Sportimpuls. Die komt voort uit het landelijke programma Sport en Bewegen in de Buurt en is nu voor het vierde jaar op rij opengesteld.

De Sportimpuls 2015 kent naast de ‘reguliere’ ronde nog twee specifieke rondes: de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. Er kan voor minimaal € 10.000 aangevraagd worden. De doorlooptijd van een Sportimpulsproject is 24 maanden. Hier vindt u meer informatie over deze rondes.

De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten volgt grotendeels de reguliere Sportimpuls. De aanvullingen daarop zijn dat de sport- of beweegactiviteit is gericht op 0-21 jarigen (en hun ouders) in lage inkomensbuurten én dat deze aansluit bij het gemeentelijke armoedebeleid. De Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht richt zich op kinderen van 0 tot 4 jaar met (risico op) (ernstig) overgewicht en jongeren van 12 tot 18 jaar met (ernstig) overgewicht en hun ouders.

Het aanvragen van de Sportimpuls en de verantwoording zijn zeer arbeidsintensief. Om sportaanbieders te ondersteunen bij hun aanvraag heeft NOC*NSF lokale ondersteuners opgeleid, die samenwerken in de Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls (OOSI). Aanvragers uit Rotterdam kunnen via sportimpulswest2@nocnsf.nl een beroep doen op deze lokale ondersteuners.

Heeft u nog aanvullende vragen of wilt u sparren met Rotterdam Sportsupport over uw aanvraag? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of via info@rotterdamsportsupport.nl of 010-2429315.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Beau de Leeuw

Beau de Leeuw

projectcoördinator Toekomstbestendige sportverenigingen