Kinderen in Overschie kunnen vanaf 1 juli niet meer kosteloos actief zijn via de regeling ‘Overschie Sport Gratis’. Gelukkig hebben degenen uit een minder draagkrachtig gezin de mogelijkheid een prima alternatief te vinden in het Jeugdsportfonds Rotterdam. Dit initiatief heeft al duizenden Rotterdamse kinderen het lidmaatschap van een sportvereniging bezorgd.

De gemeente Rotterdam heeft besloten per 1 juli dit jaar een punt te zetten achter Overschie Sport Gratis. In de eerste helft van 2015 krijgen de clubs nog uitbetaald op basis van de ledenledenlijst van 1 december 2014. Kinderen die na laatstgenoemde datum lid werden van een vereniging, kunnen niet meer gebruikmaken van Overschie Sport Gratis.

Tijdens een bijeenkomst in december zijn de Overschiese sportverenigingen hierover geïnformeerd. Ze kunnen ook promotiemateriaal over het Jeugdsportfonds ontvangen om hiermee ouders op de hoogte stellen

Voordeel

Overschiese jongens en meisjes uit een gezin met een krappe beurs hebben nu de kans gebruik te maken van Jeugdsportfonds Rotterdam. Kinderen uit de andere wijken van Rotterdam doen er al jaren hun voordeel mee.

In aanmerking komen jongens en meisjes uit een gezin met een inkomen dat maximaal 120% van het wettelijk geldende minimum bedraagt: 1375 euro voor een alleenstaande ouder en 1550 euro voor een echtpaar. Per kind wordt jaarlijks maximaal 225 euro vergoed. Onder de regeling vallen bijvoorbeeld niet: diplomazwemles, sportkleding- en attributen en deelname aan een jeugdkamp.

Aanvraag via intermediair

Een intermediair dient de aanvraag in voor contributievergoeding in bij het Jeugdsportfonds Rotterdam. Intermediairs zijn professioneel verbonden met ouders en/of kind, maar niet met de vereniging. Denk behalve aan leerkrachten ook aan huisartsen of medewerkers van Bureau Jeugdzorg.

Uitleg per brief

Alle ouders van Overschiese kinderen die nu gratis sporten, krijgen ook per brief uitleg over het einde van Overschie Sport Gratis en de mogelijkheden van het Jeugdsportfonds.

Heb je als vereniging vragen? Neem dan contact op met Kim Santbulte via k.santbulte@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Post – van der Hoek

Bianca Post – van der Hoek

verenigingsconsulent vitale en toekomstbestendige sportverenigingen / verenigingsconsulent Scouting