Kinderen in Overschie kunnen vanaf 1 juli niet meer kosteloos actief zijn bij een sportvereniging via de regeling ‘Overschie Sport Gratis’. Gelukkig vinden degenen uit een minder draagkrachtig gezin een prima alternatief in het Jeugdsportfonds. Dit initiatief heeft in de afgelopen jaren al vele duizenden Rotterdamse kinderen het lidmaatschap van een sportvereniging bezorgd.

De gemeente Rotterdam heeft besloten per 1 juli dit jaar een punt te zetten achter Overschie Sport Gratis. In de eerste helft van 2015 krijgen de clubs nog uitbetaald op basis van de ledenledenlijst van 1 december 2014. Kinderen die na laatstgenoemde datum lid werden van een vereniging, kunnen niet meer hun voordeel doen met Overschie Sport Gratis.

Voordeel

Overschiese jongens en meisjes uit een gezin met een krappe beurs hebben nu de kans gebruik te maken van het Jeugdsportfonds Rotterdam. Kinderen uit de andere wijken van Rotterdam doen er al jaren hun voordeel mee.

In aanmerking komen jongens en meisjes uit een gezin met een inkomen dat maximaal 120% van het wettelijk geldende minimum bedraagt. Dat is 1375 euro voor een alleenstaande ouder en 1550 euro voor een echtpaar. Per kind wordt jaarlijks maximaal 225 euro vergoed. Onder de regeling vallen bijvoorbeeld niet: diplomazwemles, sportkleding- en attributen en deelname aan een jeugdkamp.

Aanvraag via intermediair

Een intermediair dient de aanvraag in voor contributievergoeding in bij het Jeugdsportfonds Rotterdam. Intermediairs zijn professioneel verbonden met ouders en/of kind, maar niet met de vereniging. Denk bijvoorbeeld aan leerkrachten, huisartsen of medewerkers van Bureau Jeugdzorg.

Vier bassischolen

De vier basisscholen in Overschie hebben momenteel nog geen intermediair die aanvragen kan indienen bij het Jeugdsportfonds Rotterdam. Hier wordt aan gewerkt. Kent u iemand die deze rol zou kunnen vervullen? Laat het ons weten!

Uitleg per brief

Alle ouders van Overschiese kinderen die nu gratis sporten, krijgen ook per brief uitleg over het einde van Overschie Sport Gratis en de mogelijkheden van het Jeugdsportfonds.

Heeft u vragen over het Jeugdsportfonds? Neem contact op met Ellen Breedveld via rotterdam@jeugdsportfonds.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jans van Meerten

Jans van Meerten

financieel medewerker