Antoinette Laan (voormalig sportwethouder in Rotterdam en Tweede Kamerlid) en Albert Spencer  (Hoofd HR Port of Rotterdam) zijn onlangs toegetreden tot de Raad van Toezicht van Rotterdam Sportsupport. Welke rol speelt sport in hun leven? Aan welke ambitie willen ze als toezichthouders graag een bijdragen leveren? Een dubbelinterview.

Hoe is uw band met Rotterdam?

Laan: “Die is heel intens. Het is de stad waar twee van mijn zoons zijn geboren, waar ik mijn man heb ontmoet en waar ik sinds mijn studie woon. Ik voel me een echte Rotterdammer. Ik zeg altijd: in deze stad kan alles, mits je een goed verhaal hebt en denkt in kansen. Juist daarom vind ik het extra mooi om me weer voor Rotterdam in te zetten. Als ik een bijdrage kan leveren voor de stad, zeg ik geen nee.”

Spencer: “Rotterdam loopt als een rode draad door mijn leven en dat zal nooit verdwijnen. Het is de stad waar ik ben getogen, die de afgelopen jaren een prachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Als ik terugdenk aan mijn jeugd en hoe de staat er op dit moment voorstaat – modern, divers en met internationale allure – maakt me dat waanzinnig trots. Ik wil me graag inzetten voor deze stad.”

“Het doel is om de Rotterdamse sportverenigingen zodanig op de kaart te zetten dat de samenleving er niet meer omheen kan en dat sportverenigingen voor iedere Rotterdammer een onderdeel van zijn of haar leven kan worden.”

Albert Spencer (Raad van Toezicht)

Welke rol spelen sportverenigingen in uw leven?

Laan: “Sportverenigingen zijn de ruggengraat van de stad, het platform waarop de samenleving draait. Dáár gebeurt alles, dáár ontmoeten mensen elkaar. Langs de zijlijn van de sportvelden staan ouders en vrijwilligers met een gedeeld belang: hun sportende kind. Zelf heb ik er ook jaren gestaan als moeder, wethouder en politicus. Verenigingen met al hun vrijwilligers maken de stad en bieden ontzettend veel kansen voor Rotterdam. Tegelijkertijd zie ik ook nog veel uitdagingen. Accommodaties die niet volledig worden benut en verouderde vrijwilligersbestanden. Met goede vereningingsondersteuning moeten we ervoor zorgen dat een functie van pakweg een penningmeester of wedstrijdsecretaris ook aantrekkelijk wordt voor nieuwe generaties.” 

Spencer: “In mijn jeugdjaren heb ik o.a. gevoetbald bij DZB (later gefuseerd tot XerxesDZB, red.) en Germinal. Verder kwam ik ook bij veel handbal-, basketbal- en voetbalverenigingen om wedstrijden van vrienden of kennissen te bezoeken. Sportverenigingen zijn altijd een heel belangrijk onderdeel in mijn leven geweest. Het is niet alleen de plek om te sporten en aan je fysieke conditie te werken, maar ook een ontmoetingsplaats voor vrienden, een plek die verbindt en verbroedert, en daarom een belangrijk onderdeel van mijn bestaan. Sportverenigingen, die draaien op de inzet van al die fantastische vrijwilligers, hebben echt een maatschappelijke meerwaarde.”

Wat wordt uw inbreng in de Raad van Toezicht?

Laan: “Op bestuurlijk vlak zal dat vooral in de contacten met de gemeente zijn (Laan was tussen 2010 en 2014 sportwethouder in Rotterdam, red.), maar ik zoek ook graag naar de verbinding met overkoepelende organisaties, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), sportbonden en andere gemeenten. Mijn achtergrond in Rotterdam – het grote netwerk in de stad op allerlei terreinen – wil ik daarvoor inzetten. Hoe mooi zou het zijn als we nog meer de samenwerking kunnen zoeken tussen de cultuursector of het bedrijfsleven om sportverenigingen vitaler en toekomstbestendiger te maken?”

Spencer: “Ik wil graag een maatschappelijke bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de sportverenigingen in Rotterdam. Als lid van de Raad van Toezicht houd ik toezicht op de uitvoering van het beleid en daarin probeer ik kritisch mee te kijken en denken om stappen voorwaarts te maken.”

2011: Antoinette Laan en Gert-Jan Lammens overhandigen het rapport van de Schoolsportvereniging aan toenmalig minister Edith Schippers.

Aan welke ambitie van Rotterdam Sportsupport wilt u bijdragen?

Laan: “Dat sportverenigingen ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen in Rotterdam en dat Rotterdam Sportsupport hieraan een bijdrage kan blijven leveren. Ik weet dat er vanuit heel Nederland wordt gekeken naar het mooie verenigingsondersteuningswerk in Rotterdam. Dat werk bewaken en uitbreiden op meerdere (beleids)terreinen vind ik heel belangrijk. Ik zet me graag in als ambassadeur van het goede werk van Rotterdam Sportsupport.”

Spencer: “Het professioneel ondersteunen van sportverenigingen, zodat deze ook in de toekomst een onmisbare schakel voor Rotterdam blijven. Daarbij is het doel om deze clubs zodanig op de kaart te zetten dat de samenleving er niet meer omheen kan en dat sportverenigingen voor iedere Rotterdammer een onderdeel van zijn of haar leven kan worden.”

Gert-Jan Lammens

Gert-Jan Lammens

Directeur

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liana Landman

Liana Landman

projectleider Vitale sportverenigingen / verenigingsconsulent Accommodatie en Organisatie