Het kabinet heeft woensdagavond de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Voor de sport houdt dat in dat per 11 mei ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten kan sporten en bewegen op anderhalve meter afstand van elkaar. Sinds 29 april mocht de jeugd tot en met 18 jaar georganiseerd en onder begeleiding onder voorwaarden al weer samen sporten.

Nieuw landelijk sportprotocol ‘Verantwoord sporten’

Om de versoepeling van de maatregelen veilig en verantwoord te laten verlopen heeft NOC*NSF het landelijk sportprotocol ‘Verantwoord sporten’ aangepast aan de per 11 mei geldende richtlijnen. Ook voorzien zij in handige voorlichtingsposters en informatieborden met betrekking tot het nieuwe protocol. Verenigingen die al waren opgestart met behulp van het vorige protocol kunnen eenvoudig de gewijzigde en/of toegevoegde richtlijnen herkennen; deze teksten in het protocol zijn oranje van kleur.

Checklist voorwaarde voor openstelling voor volwassenen

De gemeente stelt veiligheid voorop en volgt hierbij het landelijk sportprotocol ‘Verantwoord sporten’. Daarnaast gelden ook de sportspecifieke protocollen die door de sportbonden zullen worden opgesteld. De gemeente Rotterdam verwacht van alle sportverenigingen dat zij deze protocollen in praktijk brengen én handhaven. Verenigingen die eerder de checklist voor openstelling jeugd hebben ingediend, verzoeken we om ons enkel hun startdatum voor volwassenen te mailen via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. Verenigingen die eerder nog geen checklist hebben ingediend, dienen voor officiële toestemming de vernieuwde checklist in te vullen.

Meer weten?

Wil je aan de slag met de organisatiestructuur van jouw club? Heb je vragen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Of wil je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Bestuursontwikkeling
  • Beleidsplan
  • Communicatie
  • Begeleiding trainers en coaches
  • Diversiteit en inclusie

Wij staan voor je klaar!

Miranda Monster

Miranda Monster

verenigingsconsulent Accommodatie