De Rotterdamse tennisvereniging LTC Plaswijck ’62, met 1200 leden de grootste van Rotterdam, is gekozen tot tennisvereniging van 2014. De landelijke tennisbond KNLTB maakte dit bekend tijdens haar landelijke jaarcongres van 15 november j.l in Papendal. Voorzitter Coen Colenbrander mocht namens de vereniging De Zwarte Tulp in ontvangst nemen. De vereniging uit Rotterdam-Hillegersberg ontvangt de prijs voor de manier waarop zij sport, in bijzonder de tennissport, inzet voor maatschappelijke ambities.

LTC Plaswijck Sportplusvereniging

Eerder dit jaar kreeg LTC Plaswijck door Rotterdam Sportsupport het zogenaamde Sportplus predikaat uitgereikt. Hiermee mocht LTC Plaswijck zich officieel Sportplusvereniging noemen. Sportplusverenigingen willen meer bieden dan sport alleen en combineren hun sportieve activiteiten met maatschappelijke betrokkenheid in de meest brede zin van het woord. Onder het label Sportplus heeft de vereniging verschillende activiteiten ontplooid op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en welzijn.

Playground

Twee jaar geleden nam Plaswijck als eerste tennisvereniging het initiatief voor de oprichting van een Richard Krajicek Playground. Drie middagen per week worden er op een openbaar plein in Schiebroek-Zuid begeleide sportactiviteiten aangeboden voor lokale jeugd in een wijk in Rotterdam waar een sportlidmaatschap niet voor iedereen is weggelegd. LTC Plaswijck verzorgt met een groep vrijwilligers de tennisactiviteiten op de woensdagmiddag, met ondersteuning van een speciaal aangetrokken tennisleraar.

SeniorFit

Sinds mei 2014 is de vereniging gestart met een beweegaanbod voor 60-plussers uit de wijk die meer willen bewegen maar voor wie de drempel naar sportvereniging of sportschool te hoog is. Het programma biedt een 8-weeks aanbod, intensief begeleid door fysiotherapeuten, met een focus op coördinatie, uithoudingsvermogen en lenigheid. Tennis is slechts een van de onderdelen uit het programma en tenniservaring is niet vereist. Bijeenkomsten worden steevast met een gezamenlijke gezonde lunch afgesloten.

Scoren met Energie

De vereniging is een van de deelnemende verenigingen aan deze pilot van Rotterdam Sportsupport waarbij gezocht wordt naar manieren om de energielasten van verenigingen te verlagen en het bewustzijn van duurzaamheid te vergroten. LTC Plaswijck heeft een prestatiecontract getekend waarin de afspraken over terugdringen van energiegebruik staan vastgelegd.

Het Gezonde Clubhuis

In nauwe samenwerking met de pachters van het clubhuis spant de vereniging zich in voor een gezonder en gevarieerder aanbod in het clubhuis. Zij wordt daarbij ondersteund door een gezondheidscoach. Het meest recente initiatief is “Het broodje van…” waarbij iedere paar weken een door de leden zelfbedacht en favoriet gezond belegd broodje op de kaart wordt gezet onder zijn of haar naam.

Het bestuur van LTC Plaswijck is zeer blij met de ontvangst met deze prijs en trots op haar vereniging, haar leden, de vele vrijwilligers en sponsors die al deze projecten mogelijk maken. Zij ziet de prijs als een extra stimulans om als vereniging op de reeds ingeslagen weg door te gaan en om samen met haar leden nog meer nieuwe mooie projecten op te starten.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fieke de Goede

Fieke de Goede

interim projectleider Rotterdam Sport op Maat