Bron: LTC Plaswijck

LTC Plaswijck ontving afgelopen september het Sportpluspredikaat van Rotterdam Sportsupport en sindsdien is de club officieel een Sportplusvereniging. Sportplusverenigingen willen meer bieden dan sport alleen en combineren hun sportieve activiteiten met maatschappelijke ambities in de meest brede zin van het woord. In het geval van LTC Plaswijck uiten die ambities zich op dit moment in de volgende projecten:

Playground:

LTC Plaswijck heeft twee jaar geleden het initiatief genomen voor het starten van een RKF Playground in Schiebroek-Zuid. Drie middagen per week worden er op een openbaar plein begeleide sportactiviteiten aangeboden voor lokale jeugd in een achterstandswijk in Rotterdam. LTC Plaswijck verzorgt met een groep vrijwilligers de tennisactiviteiten op de woensdagmiddag, met ondersteuning van een speciaal aangetrokken tennisleraar.

SeniorFit:

Sinds dit jaar is de vereniging gestart met een beweegaanbod voor 60-plussers uit de wijk die meer willen bewegen maar voor wie de drempel naar sportvereniging of sportschool te hoog is. Het programma biedt een 8-weeks aanbod, intensief begeleid door fysiotherapeuten, met een focus op coördinatie, uithoudingsvermogen en lenigheid. Tennis is een van de onderdelen uit het programma, tenniservaring is niet vereist.

Scoren Met Energie:

De vereniging is een van de deelnemende verenigingen aan deze pilot van Rotterdam Sportsupport waarbij gezocht wordt naar manieren om de energielasten van verenigingen te verlagen en het bewustzijn van duurzaamheid te vergroten. LTC Plaswijck heeft een prestatiecontract getekend waarin de afspraken over terugdringen van energiegebruik staan vastgelegd.

Het Gezonde Clubhuis:

In nauwe samenwerking met de pachters/uitbaters van het clubhuis spant de vereniging zich in voor een gezonder en gevarieerder aanbod in het clubhuis. Het meest recente initiatief is “Het broodje van…” waarbij iedere paar weken het meest favoriete (zelfbedachte) gezonde broodje van een van de leden op de kaart wordt gezet onder zijn of haar naam.

Andere genomineerde verenigingen zijn LLTV (Lent), 675 leden en TC Runa (Ruinen), 240 leden.

Meer informatie over de award en nominaties zijn te vinden op Centrecourt.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra van Zevenhuijzen

Sandra van Zevenhuijzen

teamcoördinator P&O en Financiën