Welke stappen moeten worden gevolgd bij constatering of vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? Niet alleen hebben ongeveer 45 medewerkers van Rotterdam Sportsupport onlangs geleerd wat de daarvoor bestaande meldcode inhoudt. De organisatie streeft ernaar dat ook verenigingsvrijwilligers hiermee bekend raken. De eerste aanzet is de bijeenkomst ‘Veilig sportklimaat jeugd en vrijwilligers’ op maandag 17 juni.

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met signalering en melding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Rotterdam Sportsupport gaat er ook mee werken. De combinatiefunctionarissen en de coördinatoren van Schoolsportverenigingen hebben tijdens een cursus kennisgemaakt met de inhoudelijke kant van de code. De volgende stap is dat zij leren signaleren.

Ondertussen is het zaak dat ook sportverenigingen dit belangrijke onderwerp op het netvlies krijgen. Daarom organiseert Rotterdam Sportsupport twee bijeenkomsten. Medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de GGD verzorgen een presentatie. Clubvertegenwoordigers vernemen onder meer over de meldcode.

Nuttige informatie voor clubs: Rotterdam Sportsupport en het CJG zijn een helpdesk voor verenigingen die huiselijk geweld, kindermishandeling of verwaarlozing vermoeden of constateren. Medewerkers van het CJG vertellen onder meer dat vrijwilligers niet zelf actie moeten ondernemen, maar professionals van het CJG dienen in te schakelen.

De bijeenkomsten worden bezocht door bestuurs- en kaderleden van Sportplusverenigingen, clubs die deelnemen aan de Schoolsportvereniging en clubs die samenwerken met een combinatiefunctionaris.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Deters

Marcella Deters

interim projectleider beweegcoach