Als zorg en sport elkaar gemakkelijk weten te vinden, zullen automatisch meer mensen met een beperking in actie komen bij een vereniging. Die vergroten zo hun kans op een gezonder en socialer leven. Dat was de boodschap tijdens een door tafeltennisvereniging Alexandria ’66 en Rotterdam Sportsupport georganiseerd symposium op donderdagmiddag 27 februari. Onder meer huisartsen, fysiotherapeuten en sportverenigingsbestuurders waren uitgenodigd. 

TTV Alexandria ’66 is op 27 februari van start gegaan met Tafeltennisplus. Dat is tafeltennis voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Tafeltennis is een laagdrempelige manier om actief te zijn en heeft tegelijkertijd een sterk sociaal karakter. In de aanloop naar de aftrap heeft TTV Alexandria het nieuwe aanbod nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van zorgprofessionals. Zij zien regelmatig mensen met een beperking en kunnen hen attenderen op de voordelen van tafeltennis.

Vanuit die gedachte – sportverenigingen die bij zorgverleners scherp op het netvlies staan – organiseerden TTV Alexandria en Rotterdam Sportsupport het symposium ‘Bewegen op maat in de wijk’. Hoe beter de sectoren zorg en sport elkaar kennen en samenwerken, hoe waarschijnlijker het scenario dat mensen met een beperking de route van woonomgeving tot sportaanbod afleggen. Daarom werden professionals van zorgorganisaties en bestuurs- en kaderleden van de Sportplusverenigingen uit de deelgemeente Prins Alexander samengebracht.

Een Sportplusvereniging is een club die Rotterdam vooruithelpt op het vlak van bijvoorbeeld onderwijs, gezondheid, veiligheid, re-integratie of sportparticipatie van bijzondere doelgroepen, zoals senioren of mensen met een beperking.

Neem de ook tijdens het symposium aanwezige voetbalvereniging XerxesDZB, die dagbesteding biedt aan mensen met een beperking. Budo Alexander was eveneens vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomst bij TTV Alexandria ’66. De club heeft onder andere een sportzorgtraject, bedoeld voor kinderen die jeugdzorg krijgen. Van de partij waren ook korfbalvereniging Rotterdam Basketbal en RKC WION. De eerste voorziet in sport voor mensen met een beperking, de tweede organiseert onder meer KombiFit: beweging voor mensen met bewegingsangst of -klachten.

Het merendeel van de veertig aanwezigen was afkomstig uit het netwerk van maatschappelijke partners in Prins Alexander. Te denken valt aan fysiotherapeuten en vertegenwoordigers van revalidatiecentra. Zij waren unaniem van mening dat het noodzakelijk is de handen ineen te slaan om meer mensen in beweging te krijgen en daartoe ideeën te ontwikkelen. ‘We staan aan het begin’, zo klonk het. Bij dit alles is het ook een uitdaging de vaak drukbezette huisarts in het netwerk te betrekken.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maaike Tieman

Maaike Tieman

communicatieadviseur / clubkadercoach