Wist u dat 60.000 Rotterdammers een beperking hebben en dat menigeen desondanks graag sport of zou willen sporten? Rotterdam Sport op Maat is een netwerkorganisatie die drempels verlaagt voor hen. U ontvangt vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief over de werkzaamheden, resultaten en ambities. Dit is de eerste.

Mensen met een beperking begeleiden naar een sportvereniging. Clubs helpen sportaanbod op te zetten voor deze groep. Incidentele activiteiten voor personen met een beperking organiseren, bijvoorbeeld rondom topsportevenementen in de stad. Het zijn drie belangrijke taken van Rotterdam Sport op Maat.

Sinds oktober vorig jaar voert Rotterdam Sportsupport de regie over de netwerkorganisatie. Projectleider Meinou Steemers: ‘De meerwaarde van het initiatief schuilt in de samenwerking tussen de zeven deelnemende organisaties. Elke partner draagt bij vanuit zijn eigen kracht. De ene partij is bijvoorbeeld gespecialiseerd in zorg voor mensen met een beperking, terwijl de andere veel weet van sportverenigingen.”

Rotterdam Sport op Maat wordt gevormd door MEE Rotterdam Rijnmond, Pameijer, Rijndam Revalidatiecentrum, Rotterdam Topsport, Gehandicaptensport Nederland, sportkoepel NOC*NSF en Rotterdam Sportsupport.

De netwerkorganisatie opereert vanuit de wetenschap dat één op de tien Rotterdammers een beperking heeft. De definitie is breed: van autisten tot lichamelijk gehandicapten, van ADHD’ers tot blinden en van doven tot mensen met het syndroom van Down. Voor hen geldt net zo goed als voor mensen zonder beperking dat sporten gezond is en goed voor het sociale leven.

Rotterdam Sport op Maat wil dit jaar in elk geval 380 individuen verwijzen naar een sportvereniging. Verder worden 25 clubs geholpen een aanbod voor mensen met een beperking te realiseren. Zeventien verenigingen zijn daar vorig jaar mee begonnen en acht clubs gaan binnenkort van start. Twintig trainers krijgen in 2012 advies over hoe ze kunnen omgaan met de doelgroep.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maaike Tieman

Maaike Tieman

communicatieadviseur / clubkadercoach