Volwassen Rotterdammers met afstand tot bewegen met één druk op de knop verwijzen naar passend, blijvend beweegaanbod in de buurt. Dat is het doel van het digitale platform voor (zorg)professionals dat Rotterdam Sportsupport kan laten bouwen dankzij een donatie van VINCI.

Bewegen is goed voor iedere Rotterdammer

Voor mensen die door omstandigheden kwetsbaar zijn (bijvoorbeeld door gezondheids- of financiële problemen) is het vaak moeilijk om zelf de stap naar bewegen te maken. Terwijl meer bewegen juist een oplossing kan bieden voor (een deel van) de ervaren problemen. Steeds meer (zorg)professionals denken aan de mogelijkheden van bewegen ter ondersteuning voor hun cliënten.  Maar hen doorverwijzen naar passend beweegaanbod is vaak lastig omdat ze onbekend zijn met de beweegmogelijkheden in de buurt. Hierdoor kost doorverwijzen te veel tijd, tijd die er niet is.


Van (zorg)professional naar samen bewegen in de wijk

Met de donatie van Vinci Foundation NL is Rotterdam Sportsupport in staat een gebruiksvriendelijk digitaal platform te bouwen en lanceren. Dit platform stelt de (zorg)professional in staat om zijn cliënt, vaak met afstand tot bewegen,  snel en effectief te koppelen aan structureel en passend beweegaanbod in de buurt. De beweegactiviteiten die worden getoond worden speciaal geselecteerd en voldoen aan de criteria voor laagdrempelig beweegaanbod.

Om er vervolgens voor te zorgen dat de verwezen Rotterdammer verwacht wordt voor een proefles, gaat er een bevestiging naar zowel de gekozen sportaanbieder als de Rotterdammer zelf. Mocht de Rotterdammer niet naar de beweegafspraak komen, dan kan het Servicepunt Beweegplus van Rotterdam Sportsupport worden ingeschakeld. Het servicepunt kan extra hulp bieden bij het matchen van vraag en beschikbaar aanbod.

In een beveiligde online omgeving, kan de (zorg)professional die heeft verwezen, terugkoppeling krijgen over het resultaat van zijn verwijzing naar een beweegactiviteit.  De (zorg)professional, het online platform, de sportaanbieder en eventueel het Servicepunt Beweegplus fungeren zo samen als de beweegcoach die de Rotterdammer helpt om in beweging te komen én blijven.


Een voorbeeld om blijvend in beweging te blijven: bij Beweegplusactiviteiten

Met het nieuwe digitale platform kan de (zorg)professional onder meer verwijzen naar Beweegplus. Met Beweegplusactiviteiten wordt in een groep op een toegankelijke en leuke manier kennis gemaakt met bewegen bij een sportvereniging.  De kracht van bewegen in een groep is dat, door het gevoel van verbondenheid met andere groepsgenoten, deelnemers voor langere tijd bewegen. Zo kunnen ze de meerwaarde gaan inzien op fysiek, mentaal en sociaal gebied. Meer weten over Beweegplus? Ga naar www.beweegplus.nl of bekijk hier een filmpje van één van de locaties.

Vinci Foundation NL
De VINCI bedrijven in Nederland hebben zich verenigd in de VINCI Foundation NL om samen met hun medewerkers de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te kunnen geven. De VINCI Foundation NL wil dit doen door met menselijke en financiële middelen organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

Rotterdam Sportsupport gaat hard aan de slag met het inrichten van het platform. Heeft u vragen of heeft u interesse het platform (kosteloos) in te gaan zetten?
Meer informatie? Neem contact op met projectleider Fieke de Goede.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Hamstra

pedagogisch adviseur
Bianca Hamstra