Bron: Vrijwilligerswerk Rotterdam

Soms zult u als bestuurslid of vrijwilligerscoördinator binnen een vrijwilligersorganisatie een ‘niet pluis gevoel’ hebben bij deelnemers aan activiteiten die u organiseert of bij leden van uw organisatie. Vaak is het lastig, zeker in vrijwilligersverband, te weten hoe u het beste kunt handelen. Belangrijk is dan dat er duidelijke afspraken liggen dat u weet wie waarvoor verantwoordelijk is en waar u terecht kunt met uw zorgen.

Daarom willen we u als bestuurslid van uw organisatie een training: ‘Meldcode… Wat nu?’ aanbieden, een training in het omgaan met de Meldcode, speciaal voor vrijwilligersorganisaties. Als ‘Contactpersoon Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ bent u de ‘spin in het web’ in uw organisatie. U zorgt ervoor dat de vrijwilligers binnen uw organisatie weten waar ze terecht kunnen met vragen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast weet u welke stappen ondernomen dienen te worden bij een vermoeden en bij wie u als Contactpersoon terecht kunt.

Een groot aantal professionals in Rotterdam-Rijnmond is inmiddels getraind in het werken met de Meldcode en ook in hoe zij als professional kunnen handelen in situaties, waarin zij een vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook heeft al een groot aantal professionele organisaties een medewerker laten trainen als Aandachtsfunctionaris om de Meldcode binnen de organisatie goed in te voeren. Voor Vrijwilligersorganisaties is besloten om een bestuurslid of coördinator te trainen, die de rol van ‘Contactpersoon Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ op zich gaat nemen.

Na de training kan de Contactpersoon Meldcode

  • De taken en verantwoordelijkheden benoemen en er naar handelen;
  • Het nut van de Meldcode benoemen en dit communiceren naar de vrijwilligers binnen de organisatie;
  • De Meldcode intern onder de aandacht brengen;
  • Een plan maken voor alle medewerkers binnen de organisatie, zodat zij weten hoe te handelen en bij wie ze terecht kunnen met hun signalen;
  • Kennis hebben van de sociale kaart en de samenwerkingspartners;
  • Aangeven waar vrijwilligers terecht kunnen voor actuele informatie, literatuur en deskundigheidsbevordering op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De training zal verzorgd worden door Jeanette Buitelaar van Vrijwilligerswerk Rotterdam en José van de Wouw van Wouwtrainingen. Beide personen zijn ervaren trainers op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Indien u wenst deel te nemen aan deze training, wilt u dan bijgesloten formulier invullen en retourneren naar: JBuitelaar@vrijwilligerwerkrotterdam.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Paul Baans

Paul Baans

verenigingsconsulent Financiën