Rotterdam Sportsupport werkt al jarenlang hard aan de doelstelling om meer jeugd naar de vitale en veilige sportverenigingen in de stad te krijgen. In Delfshaven is de samenwerking met welzijnspartij Team Toekomst cruciaal in dat proces.  

“Het is een illusie dat we dit allemaal in ons eentje kunnen, zeker wat betreft de jeugdproblematiek.” Voor Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport, zijn de samenwerkingen die zijn organisatie met andere sport-, zorg- en welzijnspartijen aangaat allang vanzelfsprekend. “De uitdagingen zijn zo groot dat er meerdere partijen nodig zijn om het verschil te kunnen maken. We geloven heel erg in open source samenwerken en een partij als Team Toekomst zit er net zo in.”

Talentontwikkeling

Team Toekomst is sinds vorig jaar september actief in Rotterdam Delfshaven. De organisatie werkt met een speciaal programma aan het realiseren van talentontwikkelingskansen bij basisschoolkinderen. Op basis van dit West London Zone-programma, waarmee in de Engelse hoofdstad al jarenlang goede resultaten worden bereikt, hebben zij een jaar lang 50 kinderen van drie basisscholen begeleid. Doel van het programma is om de deelnemende kinderen op alle fronten te ondersteunen in hun talentontwikkeling. Die ontwikkeling vindt plaats op vier terreinen: sociaal kapitaal, sociaal-emotionele gezondheid, self-efficacy en begrijpend lezen en rekenen.

Betrokken

“Wij zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het programma en hebben Team Toekomst een steuntje in de rug gegeven”, vertelt Lammens. “De filosofie en kernwaarden van onze organisaties zijn hetzelfde. Allebei vinden wij onszelf niet belangrijker dan de doelgroep waar wij het voor doen. Daarom was er al snel de overtuiging om deze uitdaging met elkaar aan te gaan.”

Positief resultaat

Ruim een jaar na de oprichting zijn de eerste resultaten van Team Toekomst zeer positief. Op alle vier de terreinen is volgens de organisatie een positief resultaat geboekt en van de 48 kinderen die zijn overgebleven na een jaar, is er maar één die geen lid geworden van een club of een vereniging. Daarnaast zijn de resultaten ook nog eens te vergelijken met de resultaten van het programma in Londen. Lammens: “Wij vinden het heel mooi dat het programma evidence-based is en er op impact wordt gestuurd.”  

Samenwerking uitbreiden

Laurens Verbaan, projectcoördinator Schoolsportvereniging (SSV) in Delfshaven, ziet van dichtbij hoe de samenwerking al een jaar lang zijn vruchten afwerpt. Zo zijn van de 100 kinderen die tijdens de herfstvakantie de hele week met het evenement van Team Toekomst hebben meegedaan, uiteindelijk 32 kinderen doorgestroomd naar een sport- of cultuurvereniging.

Behoefte

Fatma Yilmaz (Team Toekomst): ”Wij kijken voor een event naar de behoefte van het kind en selecteren de sport- en cultuuraanbieders. De kinderen krijgen dan drie workshops van anderhalf uur. Na het event koppelen we de kinderen en ouders aan de aanbieders. Wij bellen één voor één de ouders met de vraag of het kind door wil met de activiteit. Daarna kunnen ze een proefles volgen om te kijken of ze lid willen worden. De nazorg vinden ouders prettig. Ze worden serieus genomen door ons.”

Groter bereik

“Door de samenwerking komen ook kinderen die wij vanuit de SSV niet bereiken in contact met bewegen en de verenigingen”, zegt Verbaan. “Omdat ouders onderling over het programma en de verenigingen praten, wordt ons bereik alleen maar groter.” Hij hoopt dan ook dat de samenwerking in de toekomst verder wordt uitgebreid met meer aanbieders, meer locaties en meer deelnemers. “Het doel is uiteindelijk dat elke school in Delfshaven van het programma afweet.”

Volgende stap

Lammens onderschrijft de woorden van Verbaan. “Door de samenwerking met Team Toekomst wordt de toegevoegde waarde van de SSV nog groter. Dat maakt dit proces voor ons extra interessant, omdat wij op deze manier de volgende stap met de SSV kunnen zetten.”

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wilco Hameetman

Wilco Hameetman

projectleider gebieden / verenigingsconsulent Prins Alexander