De overeenkomst tussen een volwassene met een dwarslaesie en een jongere met chronische vermoeidheid die zich beiden hadden gemeld bij een sportconsulent van MEE Rotterdam Rijnmond? Ze zijn sinds kort actief bij Tafeltennisvereniging Alexandria ’66 na een verwijzing door deze organisatie. De club werkt ook samen met Rijndam Revalidatie en fysiotherapeut Ronald Alessie.

Tafeltennissen is een laagdrempelige sport. Deelnemers kunnen er desgewenst aan meedoen door louter te staan en te slaan. Het is ook mogelijk de sport zittend te beoefenen, bijvoorbeeld in een rolstoel. Tafeltennissen is bovendien goed voor de oog-hand-coördinatie. Organisaties gespecialiseerd in revalidatie bieden deze mogelijkheid dan ook aan mensen die bijvoorbeeld herstellen van een herseninfarct.

Voor Tafeltennisvereniging Alexandria ’66 waren het stuk voor stuk redenen begin dit jaar ‘TafeltennisPlus’ op te zetten. ‘Het project voorziet in training voor mensen met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte’, vertelt voorzitter en trainer Saskia Meijer namens de Sportplusvereniging. ‘Onze Sportpluscommissie constateerde dat in Rotterdam Prins-Alexander behoefte bestond aan iets dergelijks. Sommige mensen zitten ziek thuis, terwijl ze gebaat zouden zijn bij beoefening van een laag-intensieve sport.’

De club telde al drie leden met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte. Sinds het begin van TafeltennisPlus hebben zich er vijf bij gevoegd. Het zijn de vruchten van de contacten die TTV Alexandra ’66 aanging met maatschappelijke organisaties.

‘We hebben met elkaar kennisgemaakt, weten nu wat de vereniging te bieden heeft en kunnen dus snel en soepel mensen verwijzen die hun revalidatietraject bij ons hebben afgerond.’ Dat zegt Elke Machielsen, bewegingsagoog bij Rijndam Revalidatiecentrum. ‘Tafeltennissen maakt vaak deel uit van de revalidatie bij ons. Menigeen wil er een vervolg aan geven bij een vereniging. Wij weten voortaan voor hen de weg te vinden. Zo verwezen wij een cliënt die neurorevalidatie krijgt.’

Ed Hagers is sportconsulent bij MEE Rotterdam Rijnmond. In die hoedanigheid adviseert, ondersteunt, begeleidt en stimuleert hij mensen met een beperking die een sportvraag hebben. ‘Wij hebben de kennis en contacten om iemand bij de juiste sportaanbieder te brengen. Logisch dat we blij zijn met TTV Alexandria ’66. De vereniging heeft zich opengesteld voor doe doelgroep ‘mensen met een beperking’. Ze is zeer toegankelijk. Stel, iemand heeft zijn reguliere revalidatieperiode afgesloten en meldt aan ons graag met tafeltennissen te willen blijven doorgaan. Dan kunnen wij wijzen op de faciliteiten bij TTV Alexandria ’66.’

Ronald Alessie werkt als fysiotherapeut in Gezondheidscentrum Fydok, evenals TTV Alexandria ’66 gevestigd in Rotterdam Prins-Alexander. Hij zegt: ‘Voor mij is het ook nuttig een nauwe band met de vereniging te hebben. Regelmatig heb ik patiënten die er verstandig aan zouden doen meer te bewegen, maar die niet weten bij welke sportvereniging ze terechtkunnen voor sessies op hun niveau. Denk bijvoorbeeld aan mensen die overgewicht hebben of die kampen met rugklachten of een houdingsprobleem ten gevolge van een slechte lichamelijke conditie. Het kan ook gaan om personen die met goed resultaat zijn geholpen door mij, maar die door te bewegen kunnen voorkomen dat het euvel opnieuw ontstaat.’

De samenwerking met TTV Alexandria ’66 biedt de fysiotherapeut niet alleen de gelegenheid cliënten vlot te verwijzen naar een sportvereniging. ‘Andersom kan de club ook mensen op mij attenderen’, zegt hij. ‘Ik ben een fysiotherapeut met interesse in sportende mensen. Verenigingsleden met een sportblessure kunnen hier dus ook terecht. Samenvattend: over en weer vinden warme verwijzingen plaats. We kennen elkaar goed, weten elkaar gemakkelijk te bereiken en kunnen zo mensen snel op de gewenste plek krijgen.’

Namens TTV Alexandria ’66 zegt Meijer: ‘Zes vrijwilligers helpen bij die warme overdracht. Zij staan mensen bij die naar ons zijn verwezen, maar die moeite hebben om de drempel richting de club te nemen of letterlijk niet weten hoe ze bij ons moeten komen, vooral de eerste keer. De vrijwilligers kunnen hun dan thuis ophalen, naar de zaal brengen en eventueel met hen meespelen.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Yasemin Cansoy

Yasemin Cansoy

secretaresse