De sportaccommodatie beter benutten, eerder bij nieuwe doelgroepen in beeld komen en van nog grotere waarde zijn voor de maatschappij. Dat kunnen verenigingen bereiken door intensief op te trekken met partijen uit de wijk. Hockeyvereniging OMHC belegde in februari dan ook een bijeenkomst om gezamenlijk kansen te verkennen en mogelijke samenwerkingsverbanden te bespreken. Het initiatief werpt nu al vruchten af.

‘In onze flats wonen senioren die graag vrijwilligerswerkzaamheden zouden willen uitvoeren. Kunnen zij zich niet verdienstelijk maken binnen jullie vereniging?’ Die vraag, gesteld door leden van een bewonerscommissie, luidde onlangs een samenwerking in die de bestuursleden van OMHC geenszins hadden verwacht toen zij een avond voor potentiële wijkpartners organiseerden.

En wat net zo mooi was: niet alleen OHMC heeft nu extra krachten achter de bar en in een aantal commissies, maar ook een andere uitgenodigde organisaties doet voortaan haar voordeel met de energie van senioren. OBS Passepartout begroette nieuwe voorleesoma’s en -opa’s.

OMHC is sinds begin maart een Sportplusvereniging. Dat is een club die Rotterdam vooruithelpt op het vlak van onderwijs, gezondheid, veiligheid, re-integratie en/of tot slot sportparticipatie van bijzondere doelgroepen, zoals senioren of mensen met een beperking. Daarvoor worden de handen ineengeslagen met partijen buiten de sport.

Maar andere verenigingen kunnen met dergelijke combinaties net zo goed de omringende wijk versterken. Zowel clubs als partijen in de wijk doen hun voordeel met dergelijke combinaties. Samenwerking zorgt er bijvoorbeeld voor dat een vereniging onder de aandacht komt bij nieuwe organisaties, andere doelgroepen over de vloer krijgt en zo de accommodatie nog beter tot haar recht laat komen. De grotere bekendheid van de club kon ook nieuwe leden opleveren.

Bij OMHC leidde de bijeenkomst ook tot nieuw sportaanbod. Twee wijkbewoners stelden voor een voetbalschool op te zetten voor jongeren – doorgaans niet-leden – uit de wijk. ‘Door elkaar te leren kennen, kunnen onverwachte verbindingen ontstaan’, zegt Sportplusadviseur Danny Rijnhout van Rotterdam Sportsupport. ‘Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk partijen uitnodigt. Bij OMHC kwamen dertig personen van twintig organisaties op bezoek. Van kinderopvang tot buurtwerk en van wijkagent tot Rabobank.’

Ook een bijeenkomst voor partijen uit de wijk organiseren? Rotterdam Sportsupport kan u helpen aan een namenlijst en adviezen. Stuur een brief naar de organisaties en bel vervolgens na of ga persoonlijk langs om de doelen van het samenzijn toe te lichten. Tijdens de bijeenkomst zelf licht u de rol van uw vereniging in de wijk toe, benoemt u wat zij samen met andere organisaties voor de wijk zou kunnen betekenen en vraagt u aan de aanwezigen of zij willen meehelpen kansen te benutten. Geef de uitgenodigde partijen ook de gelegenheid zelf ideeën te lanceren en de boogde rol van uw vereniging en accommodatie daarbinnen te beschrijven.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Beau de Leeuw

projectcoördinator Toekomstbestendige sportverenigingen
Beau de Leeuw