Wil je als sportvereniging investeren in de accommodatie, sportmaterialen of duurzaamheidsmaatregelen treffen? Dan zijn er verschillende gemeentelijke en landelijke regelingen waarvan je gebruik kunt maken. Eén van deze regelingen is de BOSA die een gedeelte van de investering van sportclubs vergoedt. Per 1 januari 2022 wordt het minimale subsidiebedrag verlaagd tot 2.500 euro. 

Het minimale subsidiebedrag voor een aanvraag wordt gehalveerd van 5000 euro (2021) naar 2500 euro. Dit betekent dat verenigingen komend jaar ook voor kleinere investeringen aanspraak kunnen maken op de BOSA-regeling. Uitgaande van een subsidiepercentage van 20% betekent dit dat er voor minimaal 12.500 euro moet worden geïnvesteerd. Voor duurzaamheid (30% subsidie) betekent dit een minimale investering van 8.333 euro. De te ontvangen subsidie is dus leidend en niet het investeringsbedrag van de sportvereniging. De subsidie kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot 12 maanden geleden.

Over BOSA-regeling

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen de subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. Dit zijn de belangrijkste kenmerken: 

 • Een subsidie van 20% over alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie, duurzaamheidsmaatregelen, onderhoudscontracten en over de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Hier valt ook de aanschaf van sportkleding onder.  
 • Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).   

Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie. 

Klik hier voor de meest gestelde vragen + antwoorden. 

Goed om te weten 

 • De BOSA subsidie mag gecombineerd worden met de gemeentelijke 1/3 regeling (zie hieronder de voorwaarden).  
 • Voor onderhoudswerkzaamheden kan 20% BOSA + 33% gemeentelijke 1/3 regeling = max. 53% subsidie aangevraagd worden.  
 • Voor energiebesparende maatregelen kan 30% BOSA en 33% gemeentelijke subsidie aangevraagd worden = max. 63% subsidie aangevraagd worden.
 • De investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen wordt in de volksmond ook wel de gemeentelijke 1/3 regeling genoemd. De belangrijkste kenmerken zijn: 

  • Een subsidie van 33% over investeringen in en ten behoeve van sportaccommodaties en sportvoorzieningen. Hieronder valt nieuwbouw, renovatie en onderhoud.
  • Verenigingen en aan verenigingen gelieerde beheerstichtingen kunnen de subsidie aanvragen.
  • Daarnaast kan er een lening verkregen worden van maximaal 33% en moet de vereniging minimaal 33% zelf bijdragen.
  • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd. 

   

  Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie. 

Begeleidingstraject verduurzaming

Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, kunnen clubs gebruik maken van een speciaal begeleidingstraject van koepelorganisatie NOC*NSF. In dit traject krijgen verenigingen kosteloze en professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie. Klik hier voor meer informatie over deze begeleidingstrajecten. 

Fondsen  

Naast subsidies zijn er ook diverse lokale en landelijke fondsen die sportverenigingen kunnen aanschrijven. Rotterdam Sportsupport kan verenigingen adviseren over de geschikte fondsen. Daarnaast biedt Rotterdam Sportsupport ondersteuning en kunnen we aandachtspunten meegeven bij het aanschrijven van fondsen. Klik hier voor een overzicht met alle relevante fondsen in Rotterdam. 

Eén-op-één vragenuurtje 

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen? Dan is het mogelijk om je aan te melden voor een adviesgesprek met de expertadviseurs financiën van Rotterdam Sportsupport. In een half uur worden al je vragen doorgenomen en de kansen van een aanvraag besproken. Heb je interesse? Aanmelden kan via deze link. Wij zullen hierna persoonlijk contact opnemen en helpen je graag verder!

Voor vragen over subsidies of over duurzaamheid kun je contact opnemen met expertconsulent Pepijn Geldof via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315.  

Meer weten?

Wil je jouw accommodatie beter benutten? Heb je vragen over toegankelijkheid of duurzaamheid? Of wil je verbouwen, uitbreiden of verhuizen?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Fondsen en subsidies
 • Duurzaamheid
 • Wet- en regelgeving
 • Vergunningen
 • Extern reclamebeleid

Wij staan voor je klaar!

Frank Vermeulen

Frank Vermeulen

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat