De naleving op het doorschenken van alcohol in Rotterdamse sportkantines is in 2019 sterk verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren (van 10% naar 50%). De naleving van de NIX18-leeftijdsgrens is daarentegen nog steeds ondermaats. Dat blijkt uit een onderzoek van Objectief, dat in opdracht van de gemeente Rotterdam de naleving NIX18 en doorschenken van alcohol onderzocht bij Rotterdamse sportverenigingen.

De stijging van de naleving op het verbod op doorschenken is zeer positief. De aandacht die verenigingen hebben voor het verantwoord willen schenken lijkt hierbij zijn vruchten af te werpen. Waar de afgelopen jaren slechts 1 op de 10 dronken personen een biertje werd geweigerd, is dat in 2019 gestegen naar 5 op de 10. Dit cijfer komt overeen met de naleving in de reguliere horeca. Bij onderzoek naar de naleving van het verbod op doorschenken zijn met acteurs 20 sportverenigingen bezocht. Voor het onderzoek naar de naleving van NIX18 zijn in 2019 bijna honderd verenigingen met jeugdteams bezocht.

NIX18

Voor de NIX18-leeftijdsgrens is de naleving nog steeds onvoldoende. In 2019 was deze naleving 18.2%, in 2016 en 2017 lag dit rond de 20%. Dit betekent dus dat 4 op de 5 minderjarigen nog steeds aan alcohol kunnen komen in de Rotterdamse sportkantines. Het streven om geen alcohol te schenken aan jongeren onder de 18 jaar wordt daarmee ondermijnd. Uit het hetzelfde onderzoek blijkt dat verenigingen die reeds ondersteuning hebben gekregen van Youz, beter naleven op het schenken van alcohol aan minderjarigen: 30,6% ten opzichte van 6% zonder ondersteuning. Ook dit jaar worden verenigingen door Youz daarom weer benaderd met NIX18-materialen. Verenigingen kunnen tegen een gereduceerd tarief (136 euro) een ID-checker aanschaffen. Je kunt de bestelling doorgeven aan de contactpersoon van Youz.    

Overtreding

Bij elke vereniging is bekend dat er rond het schenken van alcohol landelijke wetgeving is. Het toezicht op de naleving van deze wetten – het niet schenken aan jongeren onder de 18 jaar en het verbod om te schenken aan mensen in ‘kennelijke staat’ – is de verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam. Toezichthouders kunnen, al dan niet met een testaankoper (weliswaar ouder dan 18 jaar maar niet onmiskenbaar, zodat bij vraag naar alcohol het ID-bewijs moet worden gecheckt door de medewerker achter de bar) in de kantine mogelijk een overtreding constateren. Na een waarschuwing volgt bij de tweede overtreding een boete van 1360 euro. Wanneer wordt door geschonken aan bezoekers die al te veel hebben gedronken, kan dit consequenties hebben voor de Drank- en Horecawetsvergunning van jouw sportvereniging.

NIX zonder ID campagne

Jaarlijks wordt de NIX zonder ID campagne landelijk ingezet om jongeren onder de 25 jaar aan te moedigen zelf legitimatie te laten zien als zij alcohol willen bestellen. Dit maakt het voor barvrijwilligers/medewerkers makkelijker en zorgt voor een snellere doorstroom aan de bar. Daarnaast laten de verschillende accessoires, zoals poster, kaarten en stickers zien dat het inschatten van de leeftijd ontzettend moeilijk is. Ook dit jaar wordt de campagne in Rotterdam uitgezet onder sportverenigingen. De exacte datum van de campagne is nog niet bekend, maar naar verwachting zal dit in oktober/november plaats gaan vinden. Mocht je geïnteresseerd zijn om van het materiaal gebruik te maken, kun je dat voor 1 september doorgeven via preventie@youz.nl


Ondersteuning

In Rotterdam werken de gemeente en Youz samen om verenigingen te ondersteunen bij het verantwoord schenken van alcohol in sportkantines. Wil jouw club aan de slag met dit thema? Neem dan contact op met Miranda Monster via m.monster@rotterdamsportsupport.nl. We koppelen je graag aan beide partijen. Lees hier meer over de e-learning over Verantwoord Alcoholschenken van het NOC*NSF.  

Miranda Monster

Miranda Monster

Verenigingsconsulent Horecazaken

Meer weten?

Wil je aan de slag met de organisatiestructuur van jouw club? Heb je vragen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Of wil je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Bestuursontwikkeling
  • Beleidsplan
  • Communicatie
  • Begeleiding trainers en coaches
  • Diversiteit en inclusie

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen