Een nieuw jaar betekent voor sportverenigingen niet alleen nieuwe kansen, maar vaak ook nieuwe regelgeving. De verruiming van de BTW-sportvrijstelling is één van de veranderingen die per 1 januari 2019 ingaat. Liana Landman van Rotterdam Sportsupport weet precies wat de consequenties zijn voor de Rotterdamse sportverenigingen.

Wat is de btw-sportvrijstelling?

“Op dit moment hoeven verenigingen die aan hun leden de gelegenheid geven om te sporten hiervoor geen btw te betalen. Andere organisaties die dit doen, bijvoorbeeld fitnessbedrijven of een beheerstichting die de voorzieningen beschikbaar stelt aan verenigingen, zijn niet vrijgesteld van btw.”

Wat gaat er veranderen?

“Per 1 januari 2019 zijn alle organisaties die zonder winstoogmerk de gelegenheid bieden te sporten, vrijgesteld van btw. Dus niet alleen de verenigingen, maar ook de beheerstichtingen die vaak aan de sportclubs gelieerd zijn. Dit betekent dat deze organisaties geen btw meer hoeven af te dragen, maar ook geen recht meer hebben op vooraftrek van de btw.”

Heeft dat gevolgen voor de verenigingen?

“Verenigingen die met een beheerstichting werken zullen vanaf volgend jaar duurder uit zijn. Zulke stichtingen verzorgen voor verenigingen het onderhoud van de accommodatie, betalen de energierekening en schaffen sportmaterialen aan. De stichting vraagt hiervoor een gebruikersvergoeding incl. 6% btw aan de vereniging, maar kan de btw (vaak 21%) van de gemaakte kosten aftrekken. Dit levert de stichting, en daarmee de vereniging, voordeel op. Vanaf 1 januari is de stichting echter ook vrijgesteld van btw, dus vervalt dit voordeel. Concreet zijn deze verenigingen dus meer geld kwijt aan de zaken die door deze stichtingen worden geregeld.

Voor verenigingen zonder beheerstichtingen verandert er op het eerste gezicht vrijwel niets. Het is echter nog niet helemaal duidelijk in hoeverre de gemeente en/of het Sportbedrijf Rotterdam nadeel ondervinden van de nieuwe btw-regeling, en op welke manier dat eventuele nadeel zou moeten worden opgevangen. Naast de verruiming van de btw-sportvrijstelling zal per 1 januari ook het lage btw-tarief verhoogd worden van 6% naar 9%. Door deze btw-verhoging en de jaarlijkse indexering zullen de gebruikerstarieven die het Sportbedrijf aan de gebruikers rekent omhoog gaan.”

Worden verenigingen nog gecompenseerd?

“Per 2 januari wordt de regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties van kracht. Dat betekent dat verenigingen 20% subsidie krijgen op de bouw en onderhoud van accommodaties, het beheer hiervan en op de aanschaf sportmaterialen. Er zitten wel een aantal voorwaarden aan de subsidie. Zo moet de subsidieaanvraag minimaal 5.000 euro bedragen (en de totale kosten dus minimaal 25.000 euro). Verder is het maximale subsidiebedrag voor een vereniging per kalenderjaar 2,5 miljoen euro.”

Wat adviseren jullie de verenigingen om te doen?

“Er is voor alle sportorganisaties zonder winstoogmerk in Nederland bij elkaar jaarlijks 87 miljoen euro beschikbaar, maar die pot kan op een gegeven moment ook leeg zijn. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en het is lastig inschatten wanneer de pot leeg is, dus verenigingen kunnen beter niet te lang wachten. Subsidies tot 25.000 euro kunnen echter alleen aangevraagd worden na de subsidiabele activiteiten en de subsidiabele activiteiten moeten na 1 januari 2019 hebben plaatsgevonden. Zo kan er bijvoorbeeld een aantal keer materiaal aangeschaft worden, wat bij elkaar opgeteld kan worden totdat het minimale subsidiebedrag is bereikt. Let er wel op dat de subsidieaanvraag binnen 12 maanden na de subsidiabele activiteit gedaan moet worden. Subsidies tussen de 25.000 en 125.000 euro kunnen zowel voor- als achteraf worden aangevraagd en subsidies boven de 125.000 euro alleen voorafgaand aan de subsidiabele activiteit. Er mag meerdere keren per jaar en elk jaar opnieuw worden aangevraagd.

Zijn er nog andere subsidieregelingen?

“Binnen dezelfde regeling kunnen verenigingen nog 15% extra subsidie aanvragen voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen. Wat duurzaamheid betreft komt deze subsidieregeling in de plaats van de huidige subsidieregeling EDS (Energiebesparing en Duurzame maatregelen Sportaccommodaties). Daarnaast is er in Rotterdam ook nog de zogenaamde 1/3 regeling. Zeer waarschijnlijk kan deze regeling gecombineerd worden met de nieuwe landelijke regeling. Dat betekent dat een vereniging voor bouw en onderhoud van accommodaties, doordat ze in aanmerking komen voor beide regelingen, al 53 tot 68% (33 + 20 of 35) van de kosten gesubsidieerd kan krijgen. Hoe de Rotterdamse subsidie Energiebesparende maatregelen (die nu nog helemaal is afgestemd op de landelijke subsidieregeling EDS) vanaf 1 januari wordt aangepast is nog niet duidelijk”

Worden de verenigingen nog bijgepraat?

“Zeker, op maandagavond 5 november organiseert Rotterdam Sportsupport een themabijeenkomst over dit onderwerp. De uitnodiging hiervoor krijgen verenigingen binnenkort via de e-mail.”

Neem voor meer informatie contact op met Liana Landman van Rotterdam Sportsupport via l.landman@rotterdamsportsupport.nl of kijk op https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties).

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emile van der Weg

Emile van der Weg

verenigingsconsulent Organisatie