De landelijke overheid heeft een aanvullende compensatieregeling voor amateursportorganisaties beschikbaar gesteld. Sportverenigingen die schade hebben geleden door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een tegemoetkoming ontvangen tussen de 1500 en 3500 euro.

De Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20 procent aan omzetverlies hebben geleden. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling is dat de organisatie nog geen gebruik heeft gemaakt van de TOGS-regeling (Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19).

De TASO-regeling is van toepassing op doorlopende lasten (met uitzondering van huurlasten) in de periode 1 maart tot 1 juni van 2020. De regeling kent drie gradaties van tegemoetkomingen:

  • 1500 euro (bij doorlopende lasten van 501 t/m 1500 euro)
  • 2500 euro (bij doorlopende lasten van 1501 t/m 2500 euro)
  • 3500 euro (bij doorlopende lasten van 2501 t/m 3999 euro)

De TASO-regeling is in het leven geroepen omdat veel sportverenigingen niet voldeden aan de voorwaarden uit eerdere rijksregelingen, zoals de TOGS en de NOW. Meer informatie over de TASO-regeling vind je hier. Bekijk hier een eerder door ons geplaatst overzicht met alle maatregelen die Rotterdamse verenigingen kunnen treffen (bijgewerkt per 24 juli).

Mochten er nog meer maatregelen bekend worden, verstrekken wij hier uiteraard snel meer informatie over. Houd onze website, nieuwsbrief en social media-kanalen in de gaten. Meer weten over financiën? Neem dan contact op met Paul Baans via p.baans@rotterdamsportsupport.nl.

Paul Baans

Paul Baans

verenigingsconsulent Financiën

Meer weten?

Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Alles voor de penningmeesters
  • Subsidies
  • Fondsen
  • Sponsoring
  • Overige inkomstenbronnen

Wij staan voor je klaar!

Ron Stieding

Ron Stieding

verenigingsconsulent Organisatie en Vrijwilligers