Een kwaliteitsverbetering van sportaccommodaties. Recreatieve sporters die nog meer worden betrokken bij activiteiten rondom topsportevenementen in de stad. Dat zijn twee ambities die de coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA hebben geformuleerd voor de komende vier jaar. Maak kennis met Adriaan Visser, sinds deze maand wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport.

Jarenlang speelde hij op het middenveld van Hockey Club Rotterdam. Tegenwoordig loopt hij bij de vereniging rond om zijn 14-jarige zoon en zijn 16-jarige dochter te coachen en aan te moedigen. ‘Of ik zelf nog sport?’, herhaalt Adriaan Visser de vraag. ‘Ja, ik doe aan zeezeilen.’ Met een lach: ‘Verder heb ik thuis een roeimachine, maar die blijft helaas te vaak ongebruikt, net als m’n hardloopschoenen.’

Visser (D66) is als sportwethouder de opvolger van Antoinette Laan. Hij zegt: ‘Ook dit college erkent de brede maatschappelijke waarde van sport en sportverenigingen. Natuurlijk, sport is leuk, maar sport is ook gezond en leidt verder bijvoorbeeld tot ontmoetingen en kan daarmee sociale binding in wijken bevorderen. Op en rond een sportveld leer je onder meer samenwerken en een team vormen. We willen dan ook zoveel mogelijk Rotterdammers uitdagen te sporten of bewegen, of ze nu kind of volwassen zijn.’

De nieuwe wethouder juicht het toe dat steeds meer verenigingen de handen ineenslaan met niet-sport-organisaties. Clubs bereiken daarmee ook doelgroepen die ze voorheen niet zo snel bedienden, bijvoorbeeld cliënten uit de zorg-, welzijn of re-integratiesector. Hij zegt: ‘Ik vind dat sportverenigingen die dat aankunnen, die maatschappelijke verantwoordelijkheid horen te nemen. Het mooie is: in Rotterdam gebeurt het ook.’

Het nieuwe college heeft als doel sportaccommodaties slimmer en effectiever te gebruiken. ‘Soms zal daarvoor een kwaliteitsverbetering van sportaccommodaties nodig zijn’, zegt Visser. ‘Toegankelijkheid voor gehandicapten is hierbij een belangrijke factor.’

Over accommodaties gesproken: de huurprijzen voor verenigingen blijven intact, behalve ingeval van indexatie – bijvoorbeeld na een verbouwing of vernieuwing.

Wat zijn voor de sport andere belangrijke punten uit het Coalitieakkoord 2014-2018? Visser: ‘Meer ruimte geven aan sporttalenten. Maar ook: meer ruimte bieden aan informele buitensport, bijvoorbeeld door meer zichtbare fiets- en hardlooproutes aan te leggen. Verder willen we overgewicht bij kinderen voorkomen en bestrijden, dus we willen doorgaan met programma’s als Lekker Fit! en de Schoolsportvereniging. Een ander voornemen is dat veel topsportevenementen blijven plaatsvinden in Rotterdam. Naar mijn mening kunnen die nóg beter zichtbaar worden in de stad. Een mooi voorbeeld is de Rotterdam Marathon. Een dag ervoor rennen kinderen al op het parcours. En op de dag zelf heb je bijvoorbeeld een loop van vijf en tien kilometer. Mede met behulp van side events willen we de recreatieve sport nog meer betrekken bij topsport.’

Een omvangrijk dossier voor het college is de beoogde renovatie van Stadion Feijenoord. Visser: ‘Dit project plaatsen we in een bredere context: het te realiseren Stadionpark. Dat is een project waarbinnen dus niet alleen naar de topsport wordt gekeken, maar ook naar de recreatieve sport en verdere betekenis voor Rotterdam-Zuid.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra van Zevenhuijzen

Sandra van Zevenhuijzen

teamcoördinator P&O en Financiën