Vanaf 2019 kunnen verenigingen 33% subsidie ontvangen van de gemeente Rotterdam op energiebesparende maatregelen. Sportverenigingen kunnen hiermee een tegemoetkoming van de gemeente ontvangen voor materiaal- en installatiekosten van de maatregelen. Deze regeling komt bovenop de subsidie die het Rijk aan sportverenigingen verstrekt. 

“Vanaf 1 januari 2019 is het voor sportverenigingen in Rotterdam nóg interessanter om te investeren in energiebesparende maatregelen,” zegt Liana Landman, expertadviseur accommodatiezaken bij Rotterdam Sportsupport. “In navolging van de veranderende landelijke subsidieregelingen – de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties die in de plaats komt van de subsidieregeling EDS – past namelijk ook de gemeente Rotterdam de reeds bestaande subsidie voor energiebesparende maatregelen aan. Clubs kunnen van de gemeente Rotterdam 33% subsidie krijgen op bepaalde energiebesparende maatregelen zoals isolatie, LED-verlichting en zonnepanelen. In combinatie met de landelijke subsidieregeling, waar sportclubs voor dezelfde maatregelen 35% subsidie kunnen krijgen, kan de subsidiebijdrage dus oplopen tot 68%. Dit betekent dat de club slechts 32% van de totaalinvestering zelf hoeft te bekostigen.”

Ledverlichting
Les Francophiles stapte onlangs al over op ledverlichting. De jeu-de-boulesvereniging uit Prins Alexander heeft nu zowel in de kantine als op het sportcomplex de energiezuinige lampen hangen. Rotterdam Sportsupport hielp Les Francophiles bij het vinden van geschikte fondsen om de financiering mogelijk te maken en koppelde de vereniging aan SportStroom. Het bedrijf leverde en installeerde vervolgens de ledverlichting. Richard Romijn, penningmeester van de verenging, is zeer te spreken over de energiezuinige lampen.
“In de kantine hadden we eerst van die oude opwarmlampen hangen. Dat kostte behoorlijk wat energie en het licht was gewoon niet fraai. Nu hebben we scherp, wit licht van hoge kwaliteit en kunnen we in de zomermaanden ook weer buiten jeu-de-boulen. Het is echt van meerwaarde geweest voor ons. Als andere verenigingen willen zien hoe het werkt, zijn ze van harte welkom om een keer langs te komen op de club.”

Verduurzaming
Wethouder Sven de Langen: “Met deze nieuwe subsidieregeling voor energiebesparing wil de gemeente Rotterdam echt iets doen om verdere verduurzaming van accommodaties van verenigingen te stimuleren.”
Sinds 2017 was eenmalig € 300.000,- beschikbaar voor energiebesparende maatregelen voor sportaccommodaties. Van dit bedrag resteert nog ongeveer de helft. Dat bedrag wordt vanaf 1 januari 2019 ingezet voor de nieuwe subsidieregeling. In Rotterdam is deze regeling beschikbaar voor sport-, scouting- en speeltuinverenigingen.

Subsidie aanvragen
Verenigingen vragen de subsidie aan via het gemeentelijk subsidieloket onder sport, recreatie, natuur en milieu. Zie: www.rotterdam.nl/subsidies. Voor meer informatie rondom de nieuwe subsidieregeling of accommodatievraagstukken kun je contact opnemen met Liana Landman, expertadviseur bij Rotterdam Sportsupport, via l.landman@rotterdamsportsupport.nl.

Aanvullende informatie over energie- en accommodatievraagstukken lees je op onze productpagina.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Monique de Groot

Monique de Groot

projectcoördinator Sportplus