Een nieuw jaar brengt nieuwe mogelijkheden. Ook in 2014 kunnen verenigingen kostenvergoeding voor zowel ledenwervingsactiviteiten als kaderopleidingen krijgen via Rotterdam Sportsupport. Er vinden wel enkele wijzigingen plaats in de voorwaarden voor beide subsidies. De maximale vergoeding vanuit Kansen voor de Sport wordt voor eendaage activiteiten 250 euro. Voor meerdaagse activiteiten kan 500 euro worden aangevraagd. Bij Bijdrage Kaderopleidingen wordt de de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het aantal leden dat de club telt.

Kansen voor de Sport

Weinig sportverenigingen verkeren in de luxe positie dat nieuwe leden of vrijwilligers zich vanzelf aandienen. Gelukkig zijn er volop mogelijkheden om de aandacht op de vereniging te vestigen of nieuwe leden over de drempel te helpen. Te denken valt aan een open dag, een kennismakingstraining, een vriendjes- en vriendinnetjesdag of het uitdelen van flyers. Rotterdam Sportsupport steunt dergelijke initiatieven van verenigingen met een financiële bijdrage uit het fonds Kansen voor de Sport.

Voorwaarden:

 • Subsidie voor een ledenwerving- of kaderwervingsactiviteit
 • De maximale vergoeding voor eendaagse activiteiten, zoals open dagen en open toernooien, is €250,-
 • Bij een uitgebreidere activiteit is een vergoeding van €500,- mogelijk. Dit betreft activiteiten die uit meerdere onderdelen bestaan, zoals een maand lang open trainingen.
 • Uitzondering: Een aanvraag bij Kansen voor de Sport die zich richt op volwassenen (24 tot 45 jaar) komt tot 1 februari in aanmerking voor een vergoeding van €1000,-. Klik hier voor meer informatie.
 • Uw aanvraag dient vier weken voor aanvang van de activiteit bij Rotterdam Sportsupport binnen te zijn
 • Elke vereniging mag slechts één aanvraag per jaar doen
 • Er mag één extra aanvraag gedaan worden voor een activiteit specifiek voor de gehandicaptensport
 • Er mag één extra aanvraag gedaan worden voor een activiteit in het jubileumjaar (25, 50, 75 of 100)
 • Bijdrage wordt achteraf uitbetaald, na ontvangst kopieën facturen en ingevuld evaluatieformulier. Dit formulier krijgt de vereniging toegestuurd na het doen van een aanvraag.

Klik hier om een aanvraag in te dienen.

Bijdrage Kaderopleidingen

Met diverse opleidingen kan uw vereniging investeren in kader. Rotterdam Sportsupport vergoedt kaderopleidingen en maakt daarin onderscheid tussen organisatorische opleidingen en sporttechnische opleidingen.

Voorwaarden:

 • Subsidie voor sporttechnische en organisatorische kaderopleidingen (denk aan trainerscursussen, EHBO, sociale hygiëne, scheidsrechtercursussen etc.)
 • Maximale vergoeding hangt af van het ledenaantal van uw vereniging:

  0-200 leden: maximale vergoeding €500,- per jaar

  200-500 leden: maximale vergoeding €1000,- per jaar

  >500 leden: maximale vergoeding €2000,- per jaar

 • De vereniging kan jaarlijks meerdere aanvragen voor kaderopleidingen indienen, zolang de bovenstaande maximale vergoedingen niet overschreden worden.
 • Uw aanvraag dient vier weken voor aanvang van de cursus bij Rotterdam Sportsupport binnen te zijn
 • Bijdrage wordt achteraf uitbetaald, na ontvangst kopie factuur, kopie diploma en ingevuld evaluatieformulier. Het evaluatieformulier krijgt de vereniging toegestuurd na het doen van een aanvraag.

Klik hier om een aanvraag in te dienen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Post – van der Hoek

verenigingsconsulent vitale en toekomstbestendige sportverenigingen / verenigingsconsulent Scouting
Bianca Post – van der Hoek