De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking. Als gevolg van deze wet zullen (sport)verenigingen een aantal zaken moeten checken en wijzigen, bijvoorbeeld over het tegenstrijdige belang van de bestuurder. Op 3 december jl. heeft NOC*NSF een webinar gehouden over deze nieuwe wetgeving.

Wat gaat er eigenlijk veranderen?

 1. Belet of ontstentenis
  De statuten moeten een regeling gaan bevatten wat te doen bij belet (tijdelijke afwezigheid) of ontstentenis (vacature) van álle bestuurders van de vereniging.
 2. Tegenstrijdig belang
  De WBTR bepaalt dat een bestuurder niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp, als hij daarbij een (in)direct persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de sportvereniging (en de daaraan verbonden onderneming). Staat nu een andere regeling in de statuten, dan zal deze per 1 juli a.s. niet meer van toepassing zijn.
 3. Meervoudig stemrecht
  Een bestuurder van een (sport)vereniging kan nooit meer stemmen uitbrengen dan de overige bestuurders tezamen. Bij veel sportverenigingen is niet afgeweken van de basisregel dat iedere bestuurder één stem heeft. In dat geval hoeven de statuten op dit punt niet te worden aangepast.
 4. Aansprakelijkheid
  Voor sportverenigingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn kwalificeert de WBTR bepaalde vermoedens bij faillissement als (on)weerlegbaar. Overigens, ook bij niet commerciële verenigingen kunnen bestuurders bij faillissement aansprakelijk worden gesteld, alleen ligt dan de bewijslast bij de curator. Dit gold ook al voor intrede van de WBTR.

Wat moet ik nu als bestuurder doen?

De wet is vanaf 1 juli van toepassing. Sportverenigingen zullen zich vanaf die dag aan de wet moeten houden. Er is een overgangsregeling afgesproken. Sportclubs worden bij een eerstvolgende wijziging van de statuten – om welke andere reden dan ook – geacht deze in lijn te brengen met de WBTR.   

Hoe gaan wij jouw vereniging helpen?

Wij gaan jouw sportvereniging ondersteunen. Het is niet nodig om via internet een (kostbaar) abonnement/programma te kopen om aan de WBTR te gaan voldoen. Op donderdagavond 22 april en woensdagavond 12 mei organiseert Rotterdam Sportsupport daarom een kennissessie/vragenuurtje. Hierin leggen we uitgebreid uit wat de wetswijzigingen voor jouw vereniging inhouden. Ook leggen we uit welke vervolgacties je als sportbestuurder zelf moet nemen.

* Op 21 april organiseren we ook een digitaal vragenuurtje, maar vanwege de grote belangstelling is het niet meer mogelijk om je hiervoor aan te melden.

Is jouw vereniging van plan om binnenkort de statuten – om een andere reden – aan te passen? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent of met verenigingsconsulent Antoine Schijf via a.schijf@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. Samen zorgen we ervoor dat de WBTR-wijzigingen ook meteen worden meegenomen.

Antoine Schijf

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen

Meer weten?

Wil je aan de slag met de organisatiestructuur van jouw club? Heb je vragen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Of wil je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Bestuursontwikkeling
 • Beleidsplan
 • Communicatie
 • Begeleiding trainers en coaches
 • Diversiteit en inclusie

Wij staan voor je klaar!

Liana Landman

Liana Landman

projectleider Vitale sportverenigingen / verenigingsconsulent Accommodatie en Organisatie