Een flink aantal nieuwe combinatiefunctionarissen heeft sinds deze maand de taak meer Rotterdamse kinderen en jongeren aan het sporten te krijgen. Dat is niet alleen goed nieuws voor de doelgroep zelf, maar ook voor verenigingen.

De verbindende schakel tussen scholen enerzijds en sportverenigingen anderzijds. Een prima middel om kinderen een gezondere leefstijl bij te brengen en clubs een groter ledenbestand te zorgen. In grote lijnen is dat de rol van een combinatiefunctionaris. Rotterdam is al langer bekend met het fenomeen, maar met de komst van een grote aantal nieuwe krachten – samen bijna goed voor bijna 20 fte – is er sinds 1 september iets veranderd.

Zo zullen de onlangs aangestelde combinatiefunctionarissen zich niet in de eerste plaats richten op wisselwerking tussen scholen en sportverenigingen, maar op een-tweetjes tussen scholen en complete sporttakken. Op die manier kunnen kinderen en jongeren tot achttien jaar bijvoorbeeld via clinics op school enthousiast worden gemaakt voor een bepaalde sporttak en hebben clubs uit die hoek de kans hun sport breed te profileren.

Er wordt ingezoomd op voetbal, zaalvoetbal, korfbal, volleybal, honk- en softbal, tennis, tafeltennis, hockey, judo, karate, boksen, turnen en roeien. Verder concentreren de nieuwe combinatiefunctionarissen zich op zogeheten krachtwijken en op deelgemeenten die relatief veel kinderen met overgewicht kennen.

De verenigingen uit de geselecteerde sporttakken zijn door Rotterdam Sportsupport per brief op de hoogte gebracht over de nieuwe functionarissen. Toch nog vragen? Of heeft u ideeën? Zoek via L.vanderMeer@rotterdamsportsupport.nl contact met projectmanager Liesbeth van der Meer van Rotterdam Sportsupport. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anouk Meeter

Anouk Meeter

verenigingsconsulent Feijenoord, Delfshaven en Centrum