Dit bericht komt uit de nieuwsbrief voor intermediairs van het Jeugdsportfonds.

Mooi nieuws: vanaf dit jaar kunnen nog meer Rotterdamse kinderen via het Jeugdsportfonds verenigingslid zijn. De gemeenteraad heeft besloten dat elke goedgekeurde aanvraag wordt uitbetaald. Niet langer is een betalingsstop mogelijk, zoals in 2011, toen de financiële middelen ontoereikend waren om alle kinderen blij te maken. Scheidend voorzitter Jeugdsportfonds Rotterdam Jacques Bovens en de nieuwe voorman Jan Markerink danken de gemeenteraad.

Wist je dat 12.000 Rotterdamse kinderen voldoen aan de criteria om actief te zijn via het Jeugdsportfonds? Het grote aantal maakt duidelijk dat het Jeugdsportfonds nog veel meer kinderen kan bedienen dan vorig jaar het geval was. Toen eindigde de teller op 3518 gehonoreerde aanvragen.

Uitdaging

‘Nu de gemeenteraad het financiële plafond heeft opgeheven, is het dan ook de uitdaging nog meer kinderen en ouders op de hoogte te brengen van de mooie voorziening die het Jeugdsportfonds is’, zegt Jan Markerink. Hij neemt per 1 april als voorzitter van het Jeugdsportfonds Rotterdam het stokje over van Jacques Bovens. Laatstgenoemde stond sinds het begin – 2007 – aan het roer. In die acht jaar zijn tienduizenden aanvragen gehonoreerd.

Nog prominenter

Bovens: ‘Ik vertrek met pijn in mijn hart, maar al bij de oprichting hebben we afgesproken dat een voorzitter niet té lang moest aanblijven. Overigens is het een mooi moment om afscheid te nemen. We hebben 2014 dus afgesloten met ruim 3500 gehonoreerde aanvragen en dankzij de gemeenteraad ligt de weg open voor nog véél meer. Ik wens het Jeugdsportfonds verdere groei toe en ook een nog prominentere rol in de Rotterdamse samenleving.’

De vertrekkende voorzitter verrichtte zijn werkzaamheden voor het Jeugdsportfonds naast zijn functie als bestuurder van FlexusJeugdplein. Dat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in Rotterdam-Rijnmond en Dordrecht. Markerink zal zijn voorzitterschap combineren met het bestaan van directeur-eigenaar van Duurzaam Aanvullende Mobiliteit (DAM). Die organisatie biedt onder meer een duurzaam fijnmazig vervoersnetwerk aan als oplossing voor lokale mobiliteitsvraagstukken.

Markerink: ‘Ik heb ook grote affiniteit met jeugd en sport. Gedurende mijn periode als voorzitter van de voormalige deelgemeente Overschie heb ik destijds aan de wieg gestaan van de regeling Overschie Sport Gratis

Slagen

De nieuwe voorzitter prijst de gemeenteraad om het besluit het financiële plafond van het Jeugdsportfonds te schrappen. ‘Het Jeugdsportfonds is een uitstekende investering. Je voorkomt dat kinderen nu uitgesloten blijven van sportverenigingen en daardoor later waarschijnlijk ook minder snel zullen bewegen, met alle gevolgen van dien. Verder investeer je in sociale verbanden van kinderen en bezorg je ze lichamelijke voordelen. Kortom, we vergroten de kans dat zij slagen in de maatschappij.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Laura van Velzen

Laura van Velzen

strategisch adviseur Interne organisatie