‘De meeste sportverenigingen in Nederland hebben niet of nauwelijks regels op het gebied van roken, eten en alcohol’ kopte de NOS gisteren. Dat blijkt uit een onderzoek dat de NOS en de regionale omroepen hebben gedaan. Aan dit onderzoek deden leden en vrijwilligers van meer dan 2000 sportclubs in Nederland mee. Rotterdam Sportsupport juicht het toe dat Rotterdamse verenigingen met deze onderwerpen aan de slag gaan. Voor ondersteuning van de sportverenigingen werkt zij samen met diverse gespecialiseerde partners.

Alcoholbeleid
Sportverenigingen dienen de Drank- en Horecawet na te leven. Youz, het jongerenmerk van Verslavingszorginstelling Bouman GGZ, helpt clubs kosteloos hun zaken op orde te krijgen. Youz helpt verenigingen een gezonde en maatschappelijk verantwoorde club te zijn en een bijdrage te leveren aan de Rotterdamse ambitie alcoholgebruik onder jongeren te verminderen. Hiertoe hebben zij de Sportcode ontwikkeld. Binnen de Sportcode gaan verenigingen aan de slag met: Ontwikkeling van alcoholbeleid conform de Drank- en Horecawet, het signaleren van (risicovol) alcohol en drugsgebruik, het opleiden van vrijwilligers en het geven van voorlichting aan ouders en jeugd.

Klik hier voor ondersteuning bij het ontwikkelen of implementeren van het alcoholbeleid.

Rookbeleid
De Hartstichting voert sinds 1 mei de publiekscampagne ‘Zien roken doet roken, maak jouw sportvereniging rookvrij’ op tv en sociale mediakanalen. Zij willen ervoor zorgen dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Rotterdam Sportsupport verwijst verenigingen met de ambitie om ‘rookvrij’ te worden naar het stappenplan dat de Hartstichting ontwikkeld heeft.

Klik hier voor het stappenplan om jouw vereniging rookvrij te maken.

De gezonde sportkantine
Veel mensen willen ook in de sportkantine kunnen kiezen uit gezonde(re) producten dan het standaard aanbod. Het bestaande assortiment kan worden aangevuld met gezonde(re) producten die goed zichtbaar worden gepresenteerd. Team:Fit kan jouw vereniging helpen om bezoekers een gezond alternatief te bieden in de sportkantine. De Gezonde Sportkantine helpt jouw club onder andere om het aantal gezonde producten uit te breiden.

Verenigingen die deelnemen aan het project de Gezonde Sportkantine ontvangen informatie over gezonde alternatieven. Daarnaast ontvangt jouw vereniging aanbevelingen over het stimuleren van de gezonde keuze en worden er oplossingen geboden voor struikelblokken en jullie ondersteuningsvragen. Clubs ontvangen een ‘starterspakket’ met informatie over de Gezonde Sportkantine en materialen om het gezonde aanbod onder de aandacht te brengen.

Klik hier om aan de slag te gaan met de gezonde sportkantine.

Ondersteuning Rotterdam Sportsupport
Verenigingen die naar aanleiding van de inhoudelijke ondersteuning door de partners behoefte hebben aan aanvullende en/of organisatorische ondersteuning kunnen terecht bij hun accounthouder bij Rotterdam Sportsupport. Ook verenigingen die fondsen willen aanvragen om de accommodatie aan te passen op bijvoorbeeld hun nieuwe alcoholbeleid, rookbeleid of een gezonde kantine, kunnen bij Rotterdam Sportsupport terecht voor ondersteuning en advies.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emily Valks

Emily Valks

pedagogisch adviseur