Kenniscentrum Zorginnovatie en Hogeschool Rotterdam doen al enkele maanden onderzoek naar de meerwaarde en implementatie van Bewegen naar Beter, het begeleidingstraject om inactieve cliënten met Diabetes type 2 (DM-2) en (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten (CVRM) middels een aanpak op maat in beweging te krijgen en te houden. Eén van de onderzoeksvragen luidt: hoeveel mensen komen in aanmerking voor het programma Bewegen naar Beter?

Om een inschatting te maken van de grootte van de groep mensen in de ketenzorg voor DM-2 of CVRM die baat zouden kunnen hebben bij een begeleidingstraject, zoals Bewegen naar Beter, is een deelstudie uitgevoerd. Vier praktijkondersteuners hebben gedurende drie maanden bij alle mensen die binnen de ketenzorg op consult kwamen een intakeformulier ingevuld en informatie ingevuld over: overgewicht (BMI>25), voldoen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) en/of fitnorm en motivatie om meer te gaan bewegen; de huidige inclusiecriteria om deel te nemen aan Bewegen naar Beter.

Resultaten

In totaal werden 272 consulten uitgevoerd (Tabel 1): 54% daarvan vanwege DM-2, 33% vanwege een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en 13% vanwege hart- en vaatziekten. Overgewicht komt bij 82% van de mensen met DM-2 voor tegenover 56% van de mensen in de CVRM-groep (Tabel 2).

 

Tabel 1: Man-vrouw verdeling

Aandoening Geslacht Aantal % totaal
CVRM                          Verhoogd risico hart en vaatziekten Man 32 12%
  Vrouw 57 21%
  subtotaal 89 33%
                                     Hart- en vaatziekten Man 21 8%
  Vrouw 13 5%
  subtotaal 34 13%
DM-2 Man 88 32%
  Vrouw 61 22%
  subtotaal 149 54%
Totaal ingevuld 272 100%

 

Tabel 2: Aandeel met overgewicht per diagnose

Diagnose Overgewicht  (n,%)
Verhoogd risico hart- en vaatziekten (n=89) 50 56%
Hart- en vaatziekten (n=34) 19 56%
DM-2 (n=149) 122 82%

 

Van de subgroep mensen MET overgewicht bleek 46,3% NIET te voldoen aan de beweegnormen (NNGB en/of fitnorm).

Van het totaal aantal consulten (n=272) voldeed 16,2% (n=44) aan alle criteria voor Bewegen naar Beter (overgewicht, niet voldoen aan beweegnorm, en gemotiveerd om actiever te worden). Ruwweg betekent dit dat[1] per praktijk gemiddeld 258 mensen in de ketenzorg DM-2 of CVRM worden begeleid. Uitgaande van een normpraktijk van 2095 patiënten komt de schatting neer op 41 mensen per praktijk die volgens de oorspronkelijke inclusiecriteria in aanmerking komen voor Bewegen naar Beter.[2]

Figuur 1: Beweegmotivatie

* mensen met overgewicht die niet voldoen aan de beweegnorm (n=87)

Fieke de Goede, projectleider Bewegen naar Beter, is blij met het inzicht dat Kenniscentrum Zorginnovatie hiermee heeft gegeven. “Met de informatie verkregen uit deze bronpopulatie kunnen we gerichter keuzes maken voor de groei en ontwikkeling van patiënten. Het kan zo zijn dat sommige huisartspraktijken al door de groep heen is die mee mogen en willen doen. Op een aantal locaties zullen we daarom gaan proefdraaien met gewijzigde inclusiecriteria om weer een nieuwe doelgroep toegang te geven tot de dienstverlening die hoort bij Bewegen naar Beter.”

Ervaringen begeleidingstraject en beweeggedrag

Momenteel worden er nog interviews gehouden met deelnemers over hun ervaringen met het begeleidingstraject, de belemmeringen die ze ervaren om te gaan en blijven bewegen en wat er nog verbeterd zou kunnen worden. Daarnaast wordt nog informatie verzameld met behulp van de vragenlijsten die over 12 maanden tijd 3 maal worden afgenomen en is een begin gemaakt met het verzamelen van enkele aanvullende gegevens uit het dossier (medicatie, bloeddruk en bloedsuiker). Rond de zomer verwachten we je te kunnen informeren over de interviews en de eerste vragenlijst.

[1] Uitgaand van de verdeling in de praktijken die worden begeleid door IZER. (Bronpopulatie V2.0)

[2] https://www.lhv.nl/uw-beroep/over-de-huisarts/kerncijfers-huisartsenzorg

 

Hét medicijn tegen gezondheidsklachten is beweging. Rotterdammers met diabetes of hart- en vaatziekten krijgen dankzij Bewegen naar Beter een kans om dit tegen te gaan. Bewegen naar Beter is een samenwerkingsprogramma tussen IZER, FysioHolland, MEE Rotterdam Rijnmond en Rotterdam Sportsupport.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Irene Pekaar

Irene Pekaar

contentspecialist / coördinator evenementen