Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief Bewegen naar Beter.

Kenniscentrum Zorginnovatie doet in opdracht van – en in samenwerking met – IZER, MEE Rotterdam Rijnmond, FysioHolland en Rotterdam Sportsupport, onderzoek naar de meerwaarde en de implementatie van Bewegen naar Beter. Kenniscentrum Zorginnovatie aan het woord over het onderzoek: 

De afgelopen maanden zijn, naast de vijf praktijken die al gestart waren, nog vijf huisartsenpraktijken begonnen met de evaluatie. Om de mogelijke meerwaarde in kaart te brengen wordt met behulp van vragenlijsten door deze praktijken informatie verzameld over veranderingen in activiteitenniveau van patiënten, persoonlijke doelen en belemmerende en bevorderende factoren op de lange termijn. Ook worden veranderingen in de gebruikelijke meetwaarden (zoals bloeddruk, BMI en medicatiegebruik) geregistreerd. Hierbij streven wij ernaar om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de gebruikelijke consulten in de huisartspraktijk. Het Kenniscentrum Zorginnovatie vanaf november de eerste langetermijngegevens in kaart te kunnen brengen.

De eerste ervaringen
Om de implementatie goed te laten verlopen is het van belang de ervaringen van cliënten en (zorg)professionals met Bewegen naar Beter in kaart te brengen. In samenwerking met studenten van Hogeschool Rotterdam zijn er negen cliënten en tien professionals geïnterviewd. Daarnaast is er een interdisciplinaire focusgroepbijeenkomst met zes professionals gehouden, waarbij de onderlinge samenwerking centraal stond.

De geïnterviewde cliënten waren vooral positief over de persoonlijke begeleiding en het toezicht, de passende sportkeuze en zij ervaarden een de veilige sportomgeving. De cliënten geven aan dat het participeren in Bewegen naar Beter een positief effect heeft op de fysieke en mentale gesteldheid, dit merkten de professionals ook bij hun cliënten. Als belemmerende factoren om te (blijven) bewegen werden kosten, de afstand en bereikbaarheid van de sportlocatie genoemd.

De professionals gaven aan dat ze overtuigd zijn van het belang van de onderlinge samenwerking en vooral de verbindende rol van de sportconsulent wordt gewaardeerd. Ze gaven aan aandacht te hebben voor het doorstromen naar passend beweegaanbod, eigen regie en vooral voor de motivatie van de cliënt.

Er is ook een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Zo zijn er aanbevelingen gedaan over de bekendheid van de Sport- en Beweegdatabase bij de praktijkondersteuners en is er behoefte aan een kortere wachtlijst bij de sportconsulent. Bij de professionals speelde ook de behoefte om elkaar vaker te ontmoeten en meer kennis te krijgen van elkaars expertise en taken.

Wilt u nog meer lezen over de evaluatie? Lees dan verder op de projectpagina van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Enthousiast geworden? Doe mee!
De komende tijd kunnen nog steeds nieuwe cliënten worden aangemeld voor het onderzoek en gaan wij verder met het verzamelen van (langetermijn-)gegevens zodat de veranderingen op het gebied van bewegen en gezondheid in kaart gebracht kunnen worden. Daarnaast willen wij meer helderheid geven over het cliëntperspectief. Ziet u voor uw cliënten de meerwaarde van Bewegen naar Beter en wilt u met uw praktijk ook meedoen met het onderzoek? Wij kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken. De vele professionals die al meedoen met de evaluatie willen wij van harte bedanken, uw tijd en inzet wordt zeer gewaardeerd! Heeft u vragen of wilt u meedoen met de evaluatie? Dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contact
Anita Feleus
Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
E-mail: a.feleus@hr.nl
Tel: (010) 794 5449

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Paul Baans

Paul Baans

verenigingsconsulent Financiën