Door de wet Markt en Overheid zouden sportverenigingen verplicht kunnen worden om de integrale kostprijs voor hun accommodaties te betalen. In veel gevallen zou dit een forse stijging van de huurprijs kunnen betekenen met alle gevolgen van dien. Wethouder Adriaan Visser heeft aangegeven sport aan te willen merken als activiteit van algemeen belang, hierdoor zullen sportverenigingen niet met een dergelijke verhoging te maken krijgen.

De wet is bedoeld om te voorkomen dat de overheid oneerlijk concurreert met de markt. Ook het verhuren van sportaccommodaties is volgens de wet een economische activiteit van de gemeente omdat er ook commerciële aanbieders van sportaccommodaties zijn. De gemeente Rotterdam stelt accommodaties aan sportverengingen vaak onder de integrale kostprijs aan verenigingen ter beschikking om sporten betaalbaar te houden en de sportparticipatie te verhogen. Met de nieuwe wet wordt dat in principe verboden, tenzij de gemeenteraad van mening is dat een bepaalde sportactiviteit van algemeen belang is.

In antwoord op vragen van CDA en VVD heeft wethouder Visser sportverengingen gerust gesteld. Hij zal de gemeenteraad in september een voorstel doen om de meeste sportactiviteiten samen met enkele andere gemeentelijke activiteiten van algemeen belang te verklaren waardoor geen integrale kostprijs moet worden doorgerekend.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Monique de Groot

projectcoördinator Sportplus
Monique de Groot